• Denetim 09.01.2021

  Performans ve Uygunluk Denetimi Arasındaki Farklar

  Uygunluk Denetimi Nedir ? Denetçinin finansal tabloların mevzuata uygunluğunu denetlediği denetim türüdür. Bu denetim türünde herhangi bir değerleme yapılmaz. Sadece denetlenen konunun mevzuata-kurala uygun olup olmadığı denetlenir. Performans (Verimlilik) De...

 • Makaleler 07.01.2021

  Genç Girişimci Şartları Nelerdir

  Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir vergisi mükellefi olan üç vergilendirme dönemi boyunca 75.000 TL ye kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Genç girişimci vergi teşviki’ den yararlanma şartları ise aşağıdaki gibidir...

 • Güncel Haberler 04.01.2021

  Binek Araç Alış Muhasebe Kaydı 2021

  Binek araçların doğrudan gider yazma ve amortisman yöntemi ile giderleştirme hadleri 2021 yılı için güncellemiştir. 2021 Binek araç gider yazma hadleri aşağıdaki gibi olmuştur. Vergilerin Maliyet yada Direkt Gider Yazma Haddi  (ÖTV+KDV) : 150.000 TLVergiler...

 • Makaleler 02.01.2021

  Huzur Hakkı Sigortaya Tabi Midir - Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır

  Hakkı Huzur Ödemesi Nedir ?Huzur hakkı, çalışan yöneticilerin harcadıkları emek ve mesailerin karşılığı olarak ödenen meblağdır. Bu meblağ genel kurul tarafından yada ana sözleşme ile belirlenir. Aynı zamanda huzur hakkı Türk Ticaret Kanunun 394. Madde...

 • Güncel Haberler 29.12.2020

  Pandemi Hibe Desteği ve Kira Desteğinden Kimler Yararlanabilir

  Pandemiden dolayı ticari anlamda zarar gören esnaf ve gerçek kişi tacirlere 23 Aralık Tarihli 31343 sayılı resmi gazete yayınlanan 22 Aralık 2020 tarihli 3323 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile maddi destek verilmesine karar verilmiştir. Yapılacak yardımlar hem ...

 • Makaleler 19.12.2020

  Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanmak İçin Son Tarih 31/12/2020

  Bilindiği gibi geriye yönelik prim teşviki 5510 Sayılı kanunun Ek 17 inci maddesinde düzenlenmiştir. Ancak COVİD-19 salgını ve pandemi sürecinden dolayı SGK 22/05/2020 tarihli E.6237651 Sayılı “Genel Yazısı” ile geriye yönelik teşvikten yararlanma süreler...

 • Genel Hukuk 16.12.2020

  Muhasebenin Temel Kavramları

  Muhasebenin Temel Kavramları?Muhasebe uygulamalarının anlaşılabilmesi için, öncelikle muhasebenin genel kabul görmüş temel kavramlarının doğru olarak anlaşılabilmesi gerekmektedir.Hemen hemen dünyanın her yerinde genel kabul görmüş 12  temel kavram bulunm...