602 Diğer Gelirler Hesabı Muhasebe Kaydı

602 DİĞER GELİRLER HESABI

602 Diğer Gelirler Hesabı işletmelerin ana faaliyet konuları dışında kalan satışları ile ilgili kullanılan hesaptır. Bu hesabın işleyişi ise aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

602 Diğer Gelirler Hesabı: İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan, işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi ve benzeri hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.

Dönem içerisindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları ve benzeri tutarlar ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir.

Dönem sonunda “690 Dönem Karı veya Zararı” hesabına devredilerek kapatılır.

 

Örnek 1: X İşletmesi 30.000 TL tutarındaki ticari malı, 40.000 + %18 KDV’ye, KDV tutarı karşılığını nakit, kalan tutar karşılığında ise 5 ay vadeli senet alıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

7.200

 

121 Alacak Senetleri Hs.

40.000

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

30.000

602 Diğer Gelirler Hs.

 

10.000

391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

7.200

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...