602 Diğer Gelirler Hesabı Muhasebe Kaydı

602 DİĞER GELİRLER HESABI

602 Diğer Gelirler Hesabı işletmelerin ana faaliyet konuları dışında kalan satışları ile ilgili kullanılan hesaptır. Bu hesabın işleyişi ise aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

602 Diğer Gelirler Hesabı: İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan, işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi ve benzeri hasılat kalemleri bu hesapta izlenir.

Dönem içerisindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları ve benzeri tutarlar ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir.

Dönem sonunda “690 Dönem Karı veya Zararı” hesabına devredilerek kapatılır.

 

Örnek 1: X İşletmesi 30.000 TL tutarındaki ticari malı, 40.000 + %18 KDV’ye, KDV tutarı karşılığını nakit, kalan tutar karşılığında ise 5 ay vadeli senet alıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

7.200

 

121 Alacak Senetleri Hs.

40.000

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

30.000

602 Diğer Gelirler Hs.

 

10.000

391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

7.200

Bu kategorideki diğer yazılar