118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI

 

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu hesap, menkul kıymetler grubunun (11X) ilgili hesapları dışında kalan menkul kıymetleri izlemek için kullanılan hesaptır. Özetle hisse senetleri, kamu ve özel kesim tahvil , bonoları dışında kalan menkul kıymetlerin izlenmesi için kullanılır.

 

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı İşleyişi: Menkul kıymetler alış bedeli ile kaydedilir. İktisap edilen menkul kıymetler bu hesabın borç kısmına kaydedilirken, satılan–elden çıkarılan menkul kıymetler ise alacak kısmına kaydedilir. Menkul kıymetlerin alış ve satışından elde edilen kar veya zararlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Kar-Zarar hesapları kullanılarak Dönem Karına aktarılır. Bu hesaplar “65 Diğer Faaliyetler Olağan Gider ve Zararlar” ve “64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar” Hesabıdır.

 

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER MUHASEBE KAYDI

 

Örnek: İşletme 05.08.2019 tarihinde 10.000 TL tutarında diğer menkul kıymet satın almıştır. 10.10.2019 tarihinde:

a) 12.000 TL’ye banka aracılığı ile satmıştır.

b)   8.000 TL’ye banka aracılığı ile satmıştır.

 

 

B

A

05.08.2019

 

 

118 Diğer Menkul Kıymetler Hs.

 10.000

 

102 Bankalar Hs.

 

10.000

 

a)

 

B

A

10.10.2019

 

 

102 Bankalar Hs.

12.000

 

118 Diğer Menkul Kıymetler Hs.

 

10.000

645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs.

 

 2.000

 

b)

 

B

A

10.10.2019

 

 

102 Bankalar Hs.

8.000

 

655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hs.

2.000

 

118 Diğer Menkul Kıymetler Hs.

 

10.000

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...