Finansal Muhasebe

612 Diğer İndirimler Hesabı Muhasebe Kaydı

612 DİĞER İNDİRİMLER HESABI (-)612 Diğer İndirimler Hesabı (-): Satıc...

611 Satış İskontoları Hesabı Muhasebe Kaydı

611 SATIŞ İSKONTOLARI HESABI (-)611 Satış İskontoları Hesabı (-): Satı...610 Satıştan İadeler Hesabı Muhasebe Kaydı

610 SATIŞTAN İADELER HESABI (-)610 Satıştan İadeler Hesabı (-): Satılan...

602 Diğer Gelirler Hesabı Muhasebe Kaydı

602 DİĞER GELİRLER HESABI602 Diğer Gelirler Hesabı işletmelerin ana faali...131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesab...

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-) 158 Stok Değer Düş...

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Muhasebe Kaydı

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)129 Şüpheli Ticari A...128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı...

121 Alacak Senetleri Hesabı Muhasebe Kaydı

121 ALACAK SENETLERİ HESABI121 Alacak Senetleri Hesabı: İşletmenin faaliyet...

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı Muhasebe Kaydı

119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)   119 ...110 Hisse Senetleri Hesabı Muhasebe Kaydı

110 HİSSE SENETLERİ HESABI 110 Hisse Senetleri Hesabı: İşletmelerin ge...

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Muhasebe Kaydı

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI (-) 103 Verilen Çekler ve Öd...

101 Alınan Çekler Hesabı Muhasebe Kaydı

101 ALINAN ÇEKLER HESABI 101 Alınan Çekler Hesabı: Bu hesap, işletmenin m...