111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

Bu hesap özel kesimin çıkarmış olduğu tahvil ve bonoların izlendiği hesaptır. İşletmeler sahip oldukları fonları yatırımı amacıyla tahvil ve bonolara yönlendirilebilir. İşletmeler atıl olarak nakit tutmak yerine belirli vadede nakitlerini tahvil ve bono ile değerlendirirler. İşletmelerin aldıkları özel kesim bono ve tahvillerin muhasebe kayıtları ise aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

 

Örnek : İşletme 20 adet bonoyu, tanesi 50 TL’den banka yoluyla satın almıştır. Bankaya 100 TL komisyon ödemiştir. Dönem sonunda 150 TL faiz geliri elde etmiştir. Daha sonra 50 TL kar ile bonoların tamamını satmıştır.

 

Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Alış Muhasebe Kaydı

 

B

A

/

 

 

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hs.

1.000

 

 653 Komisyon Giderleri Hs.

 100

 

102 Bankalar Hs.

 

1.100 

 

Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Dönem Sonu Muhasebe Kaydı

 

B

A

/

 

 

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hs.

 

 

642 Faiz Gelirleri Hs.

 

 

 

Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Satış Muhasebe Kaydı

 

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

1.200

 

645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs.

 

50

 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hs.

 

 1.150

 

Yukarıdaki örnek alınan menkul kıymet bono olarak adlandırılmıştır. Bono yerine tahvil alınsaydı da aynı muhasebe kayıtları yapılması gerekmektedir. Dönem sonu tahvil ve bono kayıtlarında ilgili değerlendirme “etkin faiz yöntemi” ile ya da dönem sonu tahvil ve bononun değerini bildiren endeks ile yapılabilir.

 

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28