111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

Bu hesap özel kesimin çıkarmış olduğu tahvil ve bonoların izlendiği hesaptır. İşletmeler sahip oldukları fonları yatırımı amacıyla tahvil ve bonolara yönlendirilebilir. İşletmeler atıl olarak nakit tutmak yerine belirli vadede nakitlerini tahvil ve bono ile değerlendirirler. İşletmelerin aldıkları özel kesim bono ve tahvillerin muhasebe kayıtları ise aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

 

Örnek : İşletme 20 adet bonoyu, tanesi 50 TL’den banka yoluyla satın almıştır. Bankaya 100 TL komisyon ödemiştir. Dönem sonunda 150 TL faiz geliri elde etmiştir. Daha sonra 50 TL kar ile bonoların tamamını satmıştır.

 

Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Alış Muhasebe Kaydı

 

B

A

/

 

 

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hs.

1.000

 

 653 Komisyon Giderleri Hs.

 100

 

102 Bankalar Hs.

 

1.100 

 

Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Dönem Sonu Muhasebe Kaydı

 

B

A

/

 

 

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hs.

 

 

642 Faiz Gelirleri Hs.

 

 

 

Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Satış Muhasebe Kaydı

 

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

1.200

 

645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs.

 

50

 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hs.

 

 1.150

 

Yukarıdaki örnek alınan menkul kıymet bono olarak adlandırılmıştır. Bono yerine tahvil alınsaydı da aynı muhasebe kayıtları yapılması gerekmektedir. Dönem sonu tahvil ve bono kayıtlarında ilgili değerlendirme “etkin faiz yöntemi” ile ya da dönem sonu tahvil ve bononun değerini bildiren endeks ile yapılabilir.

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...