181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

 

181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkan (tahakkuk eden), ancak üçüncü kişilerden tahsili ya da bunların adına yapılacak borç kaydı, gelecek hesap döneminde yapılacak gelirlerin izlendiği hesaptır.

 

Dönem sonunda döneme ilişkin hesaplanan tutarlar, ilgili gelir hesapları karşılığında bu hesabın borcuna kaydedilir. İzleyen dönemin başında, bu döneme ilişkin hesaplanan tutarlar, tekrar ilgili gelir hesapları karşılığında bu hesabın borcuna kaydedilir. Alacaklar gerçekleştiğinde, ilgili hesabın borcuna ve bu hesabın alacağına kaydedilerek kapatılır.

 

Örnek: X A.Ş., aktifinde kayıtlı bir depoyu, 01.06.2018 tarihinden itibaren, ücretini 1 yılın sonunda almak üzere, 1 yıllığına 120.000 TL’ye kiraya veriyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

120.000 / 12 = 10.000 TL aylık kira bedeli

10.000 x 7 (Haz.-Tem.-Ağus.-Eyl.-Ek.-Kas.-Aral.) = 70.000 TL (Cari dönem tutarı)

 

 

 

B

A

01.06.2018

 

 

181 Gelir Tahakkukları Hs.

70.000

 

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs.

 

70.000

 

-01.01.2019’da yapılması gereken yevmiye kaydı;

 

Geçici Vergi 2019 1.dönem gelir tablosunda yer alabilmesi için, bu geçici vergi dönemine denk gelen tutar (Ocak-Şubat-Mart; 10.000x3 = 30.000 TL), şu şekilde kaydedilebilir;

 

 

 

B

A

01.01.2019

 

 

181 Gelir Tahakkukları Hs.

30.000

 

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hs.

 

30.000

 

1 yılın sonunda, ücret alındıktan sonra yapılacak yevmiye kaydı ise şöyledir;

 

 

 

B

A

30.06.2019

 

 

100 Kasa Hs.

120.000

 

181 Gelir Tahakkukları Hs.

 

100.000

649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar .Hs.

 

 20.000

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...