100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı

 

100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer alan hesaplardan biridir. Ayrıca hazır değerlerin içinde yer alan Kasa Hesabı işletmenin nakit tahsilat ve ödemeleri için kullandığı hesaptır. Ayrıca tesellüm fazlaları/noksanları için kasa ile ilgili kayıtlar yapılmaktadır.  100 Kasa hesabı için ilgili örnek aşağıda yer almaktadır.

 

Örnek : İşletme senetsiz borcu için 1.000 TL nakit ödeme yapmıştır.

 

B

A

/

 

 

320 Satıcılar Hs.

1.000

 

100 Kasa Hs.

 

1.000

 

Örnek 2 : İşletme 1.000 TL + KDV bedel ile ticari mal almıştır. KDV tutarı peşin ödenmiş geri kalan ise borçlanılmıştır.

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

1.000

 

191 İndirilecek Kdv Hs.

180

320 Satıcılar Hs.

 

1.000

100 Kasa Hs.

 

180

 

 

Sayım ve Tesellüm Noksanları örnek yazımız için tıklayınız

 

Sayım ve Tesellüm Fazlaları örnek yazımız için tıklayınız


 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...