Sayım ve Tesellüm Noksanları Muhasebe Kaydı

197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI

 

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı: Envanter yapıldığında, sayım sonucuna göre ortaya çıkan kasa, stok ve maddi duran varlıklar noksanlarıyla, tesellüm[1] esnasında ortaya çıkan noksanların, nedeni sonuçlanana kadar kayıt edileceği, izleneceği hesaptır.

 

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı’nın İşleyişi: Noksan durumlarda hesaba borç kaydedilir, sorumlulardan tahsil edilmesi veya zarar kaydedilmesi durumunda ise alacak kaydedilerek kapatılır.

 

 

Sayım Noksanları Örneği:

 

X İşletmesi, 30.06.2018 tarihinde yaptığı envantere göre kasasında 3.500 TL nakit olduğu görülmüştür. 30.06.2018 tarihli mizanda ise kasa hesabının borç bakiyesi 4.200 TL olarak belirlenmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

           

Kasadaki fiili nakit             :  3.500 TL

Kasa hesabı borç bakiyesi:  4.200 TL

Noksan tutar                      :     700 TL

 

Sayım ve Tesellüm Noksanları Muhasebe kaydı;

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

197 Say. ve Tes.Noks.Hs.

700

 

100 Kasa Hs.

 

700

Böylece mizandaki kasa bakiyesini, fiili tutara eşit duruma getiriyoruz.

 

Noksanın sebebinin, kasadaki sorumlu personelden kaynaklandığı ortaya çıktığı durumda ise tutarın personelden tahsiline karar verilmiştir;

 

 

B

A

10.07.2018

 

 

135 Personeld.Alac.Hs.

700

 

197 Say. ve Tes.Noks.Hs.

 

700

 

 

Noksanın sebebi bulunamadıysa, bu tutar zarar olarak kaydedilir;

 

 

B

A

10.07.2018

 

 

689 Diğ.Ol.dışı Gid.Zar.Hs.

700

 

  689.01 Kasa Noksanı (700)

 

 

197 Say.ve Tes.Noks.Hs.

 

700

 

Noksanın sebebi bulunamazsa, ertesi yıl sonunda 690 Dönem Kar Zararı Hesabına devredilir. Ancak bu tutar, yasal olarak gider kabul edilmediği için, daha sonra matraha eklenmesi gerekçesiyle karşılık ayrılır.

 

Tesellüm Noksanları Örneği:

 

X İşletmesi, 30.06.2018 tarihinde yapılan envantere göre, stoklarında 16.500 TL’lik ticari mal mevcudu tespit ediliyor. Mizanda ise Ticari Mallar borç bakiyesi 20.000 TL olarak belirtilmiştir.

           

Ticari mal mevcudu                      : 16.500 TL

Ticari Mallar hesabı borç bakiyesi: 20.000 TL

Ticari mal noksanı                        :   3.500 TL

 

 

B

A

30.06.2018

 

 

197 Say.ve Tes.Noks.Hs.

3.500

 

153 Ticari Mallar Hs.

 

3.500

Böylece mizandaki Ticari Mallar bakiyesini, fiili tutara eşit duruma getiriyoruz.

 

Noksanın sebebi, depodan sorumlu personelden kaynaklandığı ortaya çıktığı durumda, “135 Personelden Alacaklar”, nedeni bulunamadığı durumda ise “689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)” hesabı borçlandırılarak kapatılır.

 

 

B

A

10.07.2018

 

 

135 Personeld.Alac.Hs.

3.500

 

197 Say.ve Tes.Noks.Hs.

 

3.500

 

                                Veya

 

 

B

A

10.07.2018

 

 

689 Diğ.Ol.dışı Gid.Zar.Hs.

3.500

 

197 Say.ve Tes.Noks.Hs.

 

3.500

 

 

Noksanın sebebi bulunamadığı durumda bu tutar, yasal olarak gider olarak kabul edilmediği için, matrahın tespitinde “Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” olarak dikkate alınacaktır.

 

[1] Malzemeyi teslim eden yetkili personelden malın, firma yetkilisi tarafından teslim alınma işlemidir.

 

Bu kategorideki diğer yazılar