120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI

120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla kadar olan, faaliyet konusunu oluşturan, mal ve hizmet satışlarından doğan senetsiz alacaklarının takip edildiği hesaptır.

Faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarının, kredili (veresiye) olarak yapılması halinde oluşan senetsiz alacaklar bu hesaba borç kaydedilir. Alacakların değersiz hale gelmesi, vazgeçilmesi veya tahsil edilmesi halinde alacaklandırılarak kapatılır.

 

120 ALICILAR HESABI MUHASEBE KAYDI

Örnek: X İşletmesi 05.05.2020 tarihinde, 5.000 TL + %18 KDV ticari malı kredili olarak satmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

05.05.2020

 

 

120 Alıcılar Hs.

 5.900

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

5.000

391 Hesaplanan Kdv.Hs.

 

 900

 

a) İşletme, 15.10.2020 tarihinde kredili alacağının yarısını senet, yarısını ise peşin olarak tahsil etmiştir.

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

2.950

 

121 Alacak Senetleri Hs.

2.950

 

120 Alıcılar Hs.

 

5.900

 

b) İşletme, 15.10.2020 tarihinde tahsil edemediği alacağı için icra takibi başlatarak, alacağı şüpheli hale getirmiştir.

 

B

A

/

 

 

128 Şüpheli Tic. Alacaklar Hs.

5.900

 

120 Alıcılar Hs.

 

5.900

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...