122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı: Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

Bilanço gününde hesaplanan reeskont tutarı bu hesaba alacak, “652 Reeskont Faiz Giderleri Hesabına” borç kaydedilir. İzleyen dönemde ise bu hesap “647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına” aktarılarak kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesi 01.11.2019 tarihinde 30.000 TL tutarındaki ticari malı, 40.000 + %18 KDV’ye, KDV tutarı karşılığını nakit, kalan tutar karşılığında ise 5 ay vadeli senet alıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

01.11.2019

 

 

100 Kasa Hs.

7.200

 

121 Alacak Senetleri Hs.

40.000

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

30.000

602 Diğer Gelirler Hs.

 

10.000

391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

7.200

 

Bilanço gününde işletmenin elinde bulunan alacak senetleri için ayrılacak reeskontun yevmiye kaydını yapınız.

Faiz tutarı: 40.000-30.000 = 10.000 TL

Aylık faiz tutarı: 10.000/5 =   2.000 TL

 

2019 dönemine karşılık gelen faiz tutarı: 4.000 TL

2020 dönemine karşılık gelen faiz tutarı: 6.000 TL

 

2020 dönemine karşılık gelen faiz tutarı, cari dönem karından düşülmesi gerekir.

Dönem sonu yapılması gereken yevmiye kaydı:

 

B

A

31.12.2019

 

 

657 Reeskont Faiz Giderleri Hs.

 6.000

 

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs.

 

6.000

 

 

Cari dönem karından düşürülen, 2020 dönemine karşılık gelen faiz tutarı, izleyen dönemde gelir kaydedilir.

İzleyen dönem başında yapılacak yevmiye kaydı:

 

B

A

01.01.2020

 

 

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs.

 6.000

 

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hs.

 

6.000

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...