300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI

 

300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan, kısa vadeli veya çalışma sermayesi oluşturmak amacıyla kullanılan kredilere ilişkin tutarların izlendiği hesaptır.

 

Krediler alındığında bu hesaba alacak, ödemeler yapıldığında ise borç kaydedilerek kapatılır.

 

Örnek: X A.Ş. 01.04.2019 tarihinde, 6 ay vadeli 60.000 TL kredi çekmiştir. Kredinin aylık faizi, sabit ve 1.500 TL olduğu varsayılıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

01.04.2019

 

 

102 Bankalar Hs.

60.000

 

300 Banka Kredileri Hs.

 

60.000

 

Yapılan taksit ödemelerinin yevmiye kaydı;

 

 

 

B

A

01.05.2019

 

 

300 Banka Kredileri Hs.

10.000

 

780 Finansman Giderleri Hs.

 1.500

102 Bankalar Hs.

 

 11.500

 

Çalışma sermayesi oluşturmak amacıyla kullanılan krediler; işletmenin tahminlerine göre kısa vadede ödenmesi öngörülmekte olup, uzun vadeli de olsa bu hesapta takip edilir.

 

Örnek: X A.Ş. 01.01.2019 tarihinde, çalışma sermayesi oluşturmak amacıyla, 4 yıl vadeli 120.000 TL kredi çekmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

01.01.2019

 

 

102 Bankalar Hs.

120.000

 

300 Banka Kredileri Hs.

 

120.000

 

İşletmenin öngördüğü şekilde olmayıp, cari dönem içerisinde kredi ödenemezse, dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydı (Cari döneme ait 30.000 TL anapara borcu ödenmiştir.);

 

 

 

B

A

31.12.2019

 

 

300 Banka Kredileri Hs.

60.000

 

400 Banka Kredileri Hs.

 

60.000

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...