KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ?

 

Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin büyük bir çoğunluğu Katma Değer Vergisi mükellefidir. Mükelleflerin ay sonu işlemleri esnasında alımlara ait KDV ve Teslimlere ait KDV’lerinde mahsup işlemine tabii tutulması gerekmektedir.

 

KDV Mahsup Kaydı Örneği:  İşletmenin ay sonu ilgili hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

 

Hesaplanan KDV: 250.000

İndirilecek KDV:  200.000

Devreden KDV:      15.000

 

 

B

A

/

 

 

391 Hesaplanan Kdv. Hs.

 70.000

 

190 Devreden Kdv. Hs.

 

 15.000

191 İndirilecek Kdv. Hs.

 

 45.000

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.

 

10.000

 

Bu örnekte işletmenin ay sonu KDV kaydı sonrası KDV ödemesi tahakkuk etmiştir.

 

Örnek2 : İşletmenin ilgili hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

 

Hesaplanan KDV: 20.000

İndirilecek KDV:  25.000

Devreden KDV:      7.000

 

 

B

A

/

 

 

391 Hesaplanan Kdv. Hs.

20.000

 

190 Devreden Kdv. Hs.

5.000

 

191 İndirilecek Kdv. Hs.

 

 25.000

 

Bu KDV mahsubu kaydı sonrası işletmeye KDV tahakkuk etmeyecektir. Devreden KDV bakiyesi ise 7.000 + 5.000 sonrası 12.000 TL olacaktır.

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...