108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

 

Tek Düzen Hesap Planına göre 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı açıklaması “Nitelikleri itibarıyla hazır değer sayılan pullar, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havaleleri (yoldaki paralar gibi) değerleri kapsar.” şeklindedir.

Bilindiği üzere 108 Diğer Hazır Değerler hesabı genellikle kredi kartı satışlarının izlenmesi için kullanılmaktadır. Fakat vadeli kredi kartı satışları için 108 Diğer Hazır Değerler hesabı değil 127 Diğer Ticari Alacaklar hesabı kullanılmalıdır. 108 Diğer Hazır Değerler hesabı sadece vadesi gelmiş tahsil edilecek haldeki kredi kartı satışları için kullanılmalıdır.

 

Örnek: İşletme kredi kartı ile 1000 TL + KDV satış yapmıştır. Kredi kartı satışlarının vadesi 10 gündür.

 

Kredi Kartı Satış Muhasebe Kaydı

 

B

A

/

 

 

127 Diğer Ticari Alacaklar Hs.

1.180

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

1.000

   391 Hesaplanan Kdv Hs. 

 

180

 

Kredi Kartı Satışının Vadesi Geldiğinde Yapılacak Muhasebe Kaydı

 

B

A

/

 

 

108 Diğer Hazır Değerler Hs.

1.180

 

127 Diğer Ticari Alacaklar Hs.

 

1.180

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...