122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı: Bilanço gününde, senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

Bilanço gününde hesaplanan reeskont tutarı bu hesaba alacak, “652 Reeskont Faiz Giderleri Hesabına” borç kaydedilir. İzleyen dönemde ise bu hesap “647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına” aktarılarak kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesi 01.11.2019 tarihinde 30.000 TL tutarındaki ticari malı, 40.000 + %18 KDV’ye, KDV tutarı karşılığını nakit, kalan tutar karşılığında ise 5 ay vadeli senet alıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

01.11.2019

 

 

100 Kasa Hs.

7.200

 

121 Alacak Senetleri Hs.

40.000

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

30.000

602 Diğer Gelirler Hs.

 

10.000

391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

7.200

 

Bilanço gününde işletmenin elinde bulunan alacak senetleri için ayrılacak reeskontun yevmiye kaydını yapınız.

Faiz tutarı: 40.000-30.000 = 10.000 TL

Aylık faiz tutarı: 10.000/5 =   2.000 TL

 

2019 dönemine karşılık gelen faiz tutarı: 4.000 TL

2020 dönemine karşılık gelen faiz tutarı: 6.000 TL

 

2020 dönemine karşılık gelen faiz tutarı, cari dönem karından düşülmesi gerekir.

Dönem sonu yapılması gereken yevmiye kaydı:

 

B

A

31.12.2019

 

 

657 Reeskont Faiz Giderleri Hs.

 6.000

 

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs.

 

6.000

 

 

Cari dönem karından düşürülen, 2020 dönemine karşılık gelen faiz tutarı, izleyen dönemde gelir kaydedilir.

İzleyen dönem başında yapılacak yevmiye kaydı:

 

B

A

01.01.2020

 

 

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hs.

 6.000

 

647 Reeskont Faiz Gelirleri Hs.

 

6.000

Bu kategorideki diğer yazılar