610 Satıştan İadeler Hesabı Muhasebe Kaydı

610 SATIŞTAN İADELER HESABI (-)

610 Satıştan İadeler Hesabı (-): Satılan malların iade edilen kısmının tutarlarını kapsar.

Daha önce yapılan satışlarla ilgili olarak ilgili hesaplara borç, brüt satışlardan ilgili hesaplara alacak kaydedilmiş bulunan malın fatura tutarı, malın kısmen ya da tamamen iade edilmesi durumuna göre, “610 Satıştan İadeler Hesabı”nın borcuna, buna karşılık ilgili hesaba alacak kaydedilir.

 

Örnek: X İşletmesi’nin 05.08.2020 tarihinde, veresiye sattığı 12.000 + %18 KDV ticari malın, 5.000 TL + %18 KDV tutarındaki kısmı iade gelmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

05/08/2020

 

 

610 Satıştan İadeler Hs.

 5.000

 

191 İndirilecek Kdv Hs.

 900

 

120 Alıcılar Hs.

 

5.900

 

 

B

A

05/08/2020

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

XXX

 

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hs.

 

XXX

 

Farklı vergilendirme dönemlerine denk gelen satıştan iadelerin muhasebe kaydı örnekleri için tıklayınız.

Bu kategorideki diğer yazılar