Satıştan İade Muhasebe Kaydı ?

Satıştan İade Muhasebe Kaydı?

 

İşletmelerin satış sonrası sattıkları ticari malların iadesi söz konusu olabilmektedir. Bu durumda ticari malların satış iadesi muhasebe kaydını yapmak gerekmektedir. Satıştan iade farklı şekillerde olabilir. Dönem içerisinde yapılan satıştan iade muhasebe kaydı ile farklı dönemlerde yapılan satıştan iade kaydı farklılık gösterebilmektedir. Biz bu makalede satıştan iade durumlarında yapılacak muhasebe kayıtlarını örneklemek istedik.

Satıştan iade aynı dönem içerisinde gerçekleşiyorsa (Gelir tablosu oluşturulmamış ise), bu durumda satıştan iade kaydı aşağıda ki gibi olmalıdır. Yani aynı geçici vergi döneminde yapılan satıştan iade muhasebe kaydı örneklendirilmiştir.

 

Satıştan İade Muhasebe Kaydı (Aynı G. Vergi Dönemi İçerisinde/Cari Hesap)

 

 

B

A

/

 

 

610 Satıştan İadeler Hs.

XXX

 

191 İndirilecek KDV Hs.

XXX

 

120 Alıcılar Hs.

 

XXX

     

 Satıştan İade Muhasebe Kaydı (Aynı G. Vergi Dönemi İçerisinde/Nakit/Banka)

 

 

B

A

/

 

 

610 Satıştan İadeler Hs.

XXX

 

191 İndirilecek KDV Hs.

XXX

 

100/102 Kasa/Bankalar Hs.

 

XXX

 

 

 Satıştan İade Muhasebe Kaydı (Farklı G. Vergi Dönemi İçerisinde/Cari Hesap)

 

 

B

A

/

 

 

610 Satıştan İadeler Hs.

XXX

 

191 İndirilecek KDV Hs.

XXX

 

120 Alıcılar Hs.

 

XXX

 

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

XXX

 

  621 Satılan Tic.Mal.Maliy.Hs.

 

XXX

 

 

 Satıştan İade Muhasebe Kaydı (Farklı G. Vergi Dönemi İçerisinde/Nakit/Banka)

 

 

B

A

/

 

 

610 Satıştan İadeler Hs.

XXX

 

191 İndirilecek KDV Hs.

XXX

 

100/102 Kasa/Bankalar Hs.

 

XXX

 

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

XXX

 

  621 Satılan Tic.Mal.Maliy.Hs.

 

XXX

 

Farklı geçici vergi döneminde yapılan satıştan iade muhasebe kaydında dikkat edilmesi gereken husus, 621 Satılan Ticari Mallar Hs. alacak kaydı ile iadesi yapılan malların tekrar stokta gözükmesini sağlamaktır. Böylece Finansal Tablolar güncellik arz edecektir.

 

Eğer 621 Nolu hesabın kaydı bu şekilde kaydı yapılmaması durumunda bir sonraki geçici vergi döneminde (gelir tablosu oluşturulması sırasında) iadesi olan malların yani 610 bakiyesindeki tutarı (kar marjı/katkı payı) gelir tablosunda dikkate alarak oluşturulmalıdır.

 

 Satıştan İade Muhasebe Kaydı (Farklı Yıllar İçerisinde/Cari Hesap)

 

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

XXX

 

191 İndirilecek KDV Hs.

XXX

 

120/320 Alıcılar/Satıcılar Hs.

 

XXX

 

 

 Satıştan İade Muhasebe Kaydı (Farklı Yıllar İçerisinde/Nakit/Banka)

 

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

XXX

 

191 İndirilecek KDV Hs.

XXX

 

100/102 Kasa/Bankalar Hs.

 

XXX

 

Farklı yıllar içerisinde yapılan satıştan iade muhasebe kaydı yukarıda belirtilen şekilde yapılmalıdır. Farklı yıllarda artık satıştan iade muhasebe kaydı normal ticari mal alışı gibi kaydedilmelidir. Cari hesap kullanımdan bazı durumlar için tek kart izlenebilir yani 120 Alıcılar kartı ters bakiyede izlenebilir. Fakat 320 Satıcılar Hs. Kullanmak çok daha doğru olacaktır. Dönem sonunda 120 ve 320 nolu hesaplar mahsup edilip nihai bakiye oluşturulmalıdır.

 

Bu kategorideki diğer yazılar