KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler

-          Hizmet ifası yapanlar

-          Mal ithal edenler

-          Hizmet ithal edenler  KDV MÜKELLEFİ’dirler

 

KDV Mükelleflerinin;

-          Türkiye'de mal teslim etmeleri

-          Türkiye’de hizmet ifa etmeleri hallerinde

Mükellef Sıfatıyla KDV beyan edip ödeme yükümlülükleri vardır.

Türkiye’de

-          ikametgahı,

-          işyeri

-          kanuni merkezi

-          iş merkezi bulunmayanlar tarafından hizmet ifa edilmesi halinde ise

Hizmetten Türkiye'de faydalanılması durumunda, faydalananın TAM TEVKİFAT KAPSAMINDA Sorumlu Sıfatıyla KDV beyan edip ödemesi gerekir.

KDV mükellefi olmayan

-          Dernek

-          Vakıf

-          Yabancı şirketlerin Türkiye’deki irtibat büroları

-          Yabancı Bankaların Türkiye’deki temsilcilik ofisleri

-          Okul Aile Birliği gibi topluluklar da

Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlardan hizmet almaları halinde KDV mükellefi olmamalarına rağmen  Sorumlu Sıfatıyla KDV beyan edip ödeyeceklerdir.

 

Bu yükümlülük 2 Nolu KDV beyannamesi ile  sadece işlem olan dönemlerde sorumlu sıfatıyla yerine getirilecektir.

Diğer Yandan KDV mükellefi olmayan yukarıda bahsi geçen topluluklara KISMİ TEVKİFAT kapsamında tevkifatlı fatura düzenlenmez, dolayısıyla kısmi tevkifat nedeniyle SSKDV yükümlülükleri oluşmaz


SMMM Nevin GÜNEŞ

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...Yabancı Şirketlerin Türkiye'deki İrtibat Büroları

Kimler Türkiye’de irtibat bürosu açabilir?-          Yabancı ül...

Ödeme Emri Nedir - Uzlaşma Hakkı Nedir

Ödeme Emri Nedir ? Ödeme emri tanımı “6183 sayılı Amme Alacaklarının...

Genç Girişimci Şartları Nelerdir

Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 10.02.2016 tarihi ilk defa gelir verg...