Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

 

Kapsamdaki İşletmeler (tüm koşullar sağlanmalı)

-          2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden

-          27/1/2021 tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan

-          2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon Türk Lirası ve altında olan

-          2020 takvim yılındaki cirosu, 2019 yılı cirosuna oranla  %50 ve üzerinde azalan

-          Yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren

-          NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip

-          Katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler

Destek tutarı

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2.000 Türk Lirasından az ve 40.000 Türk Lirasından fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının %3’ü kadar ödenecek.

İşletme cirolarının tespiti

27.1.2021 itibariyle verilmiş olan Katma Değer Vergisi beyannamelerindeki ‘’Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (aylık)’’ satırlarında yer alan tutarların toplamı esastır.

27.1.2021 tarihinden sonra 2019 ve 2020 ilgili dönemlerine ilişkin verilen  beyannameler (düzeltme beyannameleri dahil) ciro hesaplamasında dikkate alınmaz

 

Gelir Kaybı Desteği (3323) alanlar, Ciro Kaybı desteğinden faydalanabilir mi?

Iki hibe desteğini birlikte hak  edenlerde, 3323 sayılı karar kapsamında hak ettikleri tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilir ve kalması halinde artan tutar ödenir.

Ciro Kaybı Destek Başvuruları nasıl yapılacak?

-          www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden

-          İşletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından

-          İlgili taahhütname elektronik ortamda onaylanarak yapılacak.

Destek ödemeleri

Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacaktır.

 

SMMM Nevin GÜNEŞ

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...