6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?

Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 2016-4 Sayılı Genelge ile yürürlüğe girmiş ve günümüze kadar uygulanmaktadır. Asgari ücret desteğinden “Uzun Vadeli Sigorta Kolları” hükümleri uygulanan özel sektör işverenler ve 5018 Sayılı Kanuna ilgili listede belirtilen “Uzun Vadeli Sigorta Kolları” hükümleri uygulanan kamu işyerleri yararlanabilmektedir.

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma Şartları Nelerdir ?

- Cari yıla ait APHP lerin yasal sürelerinde verilmesi
- Cari aylara ait prim borçlarının yasal süre içerisinde ödenmesi
- İşçilerin prime esas kazançlarının eksik bildirilmemesi

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılmalıdır ?

22.11.2017 tarihli 121157 Sayılı Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen muktezada 6661 Asgari Ücret Desteği muhasebe kaydı açıklanmıştır. Buna göre Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı aşağıda ki gibi yapılmalıdır. 

 --------------------/-----------------------
770 Genel Yön. Gid. Hs. xxx
136 Diğer Çeşitli Ala. Hs. xxx
360  Öde. Vergi ve Fonlar Hs.            xxx
361  Ödenecek Sos. Güv. Kes. Hs.    xxx
335 Personele Borçlar Hesabı           xxx
 --------------------/-----------------------

Ayrıca yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde ise 6661 Sayılı Asgari Ücret Desteğinin muhasebe kaydının nasıl olması gerektiğini sözü geçen özelge de aşağıdaki gibi yer almaktadır.

“Kamu İhale Kanunu'na göre ihale ile yapılan işlerde asgari ücret desteğinin ihale makamınca firmadan kesildiğini ve sorgulama ekranında destek tutarı olarak göründüğü, ancak, bu desteğin yararlanılmış bir destek olmadığı, yararlanılacak bir tutarı gösterdiği, biten işlerde de işin bittiği en son ayda destekten yararlanılamadığı, ihale makamının sorgu ekranında bu desteğin gözükmesi nedeniyle ya da haksız yere kesinti ya da sonradan ihale makamı da, firmanızın yararlanmadığı bu desteğin tarafınızdan yazı ile istenildiği ve karmaşık bir hal aldığını, bu desteğin 602 no.lu hesapta gösterilmesi halinde Gelir Tablosu ilkelerine aykırılık, anlaşılma ve analizde hataya düşüleceği, hiç satışı olmayan bir işlemin Gelir Tablosu'nun satışlar bölümünde gelir kaydı gözükmesine sebep olacağı, dipnotta açıklama yapılmasının gereksiz ve kafa karıştırıcı yorumlara sebep olacağı, ihale makamlarının istihkaktan kesinti yoluyla aldıkları desteğin işletmede bir (+) veya (-) durum yaratmadığından 361 no.lu hesaba borç, 120 no.lu hesaba alacak olarak kayıt yapılması, diğer işlerde ise 602 no.lu hesap yerine 649 no.lu hesapta izlenmesi şeklinde değerlendirilmiştir.” 

İlgili Özelge İçin Tıklayınız

SMMM Mete YİĞİTLER

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...