KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır

 

Bilindiği üzere 35 Seri Nolu KDV Genel Uygulama Tebliği ile beraber 01 Mart 2021 tarihinden itibaren bir çok sektöre KDV tevkifatı uygulaması getirilmiştir. Ticaret hayatında KDV Tevkifatlı faturanın sayısı artması sonucu KDV Tevkifatlı faturaların iptalinin ve iadesinin nasıl yapılacağı hakkında tereddüt yaşanabilmektedir.

 

07/12/1996 tarihli 58 nolu KDV Genel Tebliğinde, tevkifata tabi malların iade edilmesi “tevkifata tabi tutulmayan kısım üzerinden yapılacağı” açıklanmıştır.  Öte yandan 3065 sayılı KDV 35. Maddesinde iade sonucu yapılacak düzeltmeyi belirtmiştir.  

 “Mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunun malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmiş olması şarttır."

 

Buna göre KDV Tevkifatlı Faturaların İadeleri Aşağıdaki gibi yapılmalıdır.

 

Örnek : X işletmesi  Y işletmesine aşağıda yer alan bilgileri içeren KDV Tevkifatlı fatura düzenlemiştir.

Hizmet Tutarı : 1000 TL

KDV Tutarı : 180 TL

KDV Tev. (2/10) : 36 TL

 

Bu durumda X işletmesinin Tevkifatlı Satış Kaydı :

--------------------------------/--------------------------------

120 Alıcılar                               1144

                        600 Y. İçi Satışlar                      1000

                        391 Hes. KDV                            144

--------------------------------/--------------------------------

Y İşletmesinin KDV Tevkifatlı Alış Kaydı

--------------------------------/--------------------------------

153  Ticari Mallar                     1000

191  İnd. KDV                             180

                        320 Satıcılar                              1144

                                  360 Öden. Ver.                             36

--------------------------------/--------------------------------

Y işletmesi almış olduğu ticari malların yarısını iade etmiştir. Bu durumda Y işletmesinin düzenlemesi gereken fatura bilgileri aşağıdaki gibi olacaktır.

 

KDV Tevkifatlı Faturaların İade İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları

 

Ticari Mal Tutarı : 500 TL

KDV Tutarı : 72 TL = ((500x0,18)x 8/10)

 

* Alınan mal (2/10) KDV tevkifatına tabi olduğu için iade edilirken Tevkifatsız Kısım üzerinden KDV Hesaplanır.

 

Y İşletmesinin İade Muhasebe Kaydı

--------------------------------/--------------------------------

320 Satıcılar                         572

153  Ticari Mallar                       500

                     391 Hes. KDV                             72

--------------------------------/--------------------------------

 

X İşletmesinin Tevkifatlı Satıştan İade Kaydı

--------------------------------/--------------------------------

610 Satıştan İadeler                       500

191  İnd. KDV                                   72

                        120 Alıcılar                            572

 --------------------------------/--------------------------------

 

*KDV2 beyannamesinde yer alan KDV tutarı beyan edilmemiş ise 360 Nolu hesabın oransal olarak ters kullanılması kabiliyeti ile iadeden dolayı düzeltme kaydı yapılması gerekecektir. KDV tevkifatına tabi olan tutar için ise düzeltme yapılmayacaktır.

 

 

Öte yandan günümüzde GİB E-Arşiv portal ve özel yazılımlar vasıtasıyla fatura düzenlenmektedir. GİB E-Arşiv portal ve bir çok yazılım faturada yer alan KDV satırının serbest kullanımına izin vermemektedir. Bu durum KDV tevkifatlı faturaların iadesi için sorun yaratabileceği kanaatinde olup, en kısa sürede yetkililerin portal üzerinden bu işlemin kanuna uygun şekilde uygulanması için düzenleme yapması gerektiğini bildirmek isterim. Saygılarımla…

SMMM Mete YİĞİTLER

 

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...