Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 35 Seri nolu katma değer vergisi genel uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğe göre belli hizmet ve teslimlerde KDV Tevkifatı uygulanması zorunlu hale getirilmiştir.


 

Yük Taşımacılık Faturalarında KDV Tevkifatı Uygulaması


 


Yük Taşımacılık faaliyeti iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler (2/10) KDV tevkifatlı fatura düzenlemek zorundadırlar. Adı geçen hizmetleri teslim alanlar Sorumlu Sıfatıyla KDV tevkifi uygulamak zorundadırlar.


 

Öte yandan tebliğe göre nakliye komisyonculuğu faaliyetinde bulunan mükellefler ise KDV Tevkifatlı fatura düzenlemez iken, yük taşımacılığı ile ilgili teslim alımlarda KDV tevkifatı uygulamak zorundadırlar.

 


Örneğin : Taşıyıcılar Kooperatifleri aktiflerinde kayıtlı araçlar dışında ortakları (üyeleri) tarafından ifa edilen taşımacılık hizmeti için alıcılara KDV Tevkifatlı fatura düzenlemezler. Fakat ortaklardan (üyelerden) taşımacılık hizmet alımlarında ise (2/10) tevkifat uygulayacaklardır.


 

 Özetle yük taşımacılığı sektöründe hizmeti ifa edenler düzenleyecekleri faturalarda KDV Tevkifat satırına yer vereceklerdir. Bu hizmetleri teslim alanlar ise Sorumlu Sıfatıyla KDV Tevkifatı uygulamalıdırlar.


 


Yük Taşımacılığı KDV Tevkifatlı Fatura Örneği :


 


Hizmet Tutarı     : 1.000 TL


KDV %18            :    180 TL


KDV Tev. (2/10)  :   (36) TL


Toplam Tutar     : 1.144 TL


 


* Kargo İşletmeciliği Yetki Belgesi Sahibi Mükellefler Tarafından Yapılan Kargo Taşıma İşleri KDV Tevkifat Uygulanmasından Muaf Tutulmuştur.


 


Personel Taşımacılığı KDV Tevkifatı UygulamasıPersonel taşımacılığı hizmetlerinde ise 01.03.2021 tevkifat (5/10) uygulaması başlamıştır. Daha öncesinde de var olan KDV tevkifatı uygulaması bu tebliğ ile genişletilmiştir. Tebliğde yer alan ibareye göre “Bu bölüm kapsamına, personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları” KDV tevkifat uygulaması kapsamında yer alacaktır.


 


Personel Taşımacılığı KDV Tevkifatlı Fatura Örneği :


 


Hizmet Tutarı     : 1.000 TL


KDV %8              :      80 TL


KDV Tev. (5/10)  :   (40) TL


Toplam Tutar     : 1.040 TL


 


*Öğrenci Servis taşımacılığında faturanın öğrenci veya velisi adına düzenlenmesi durumunda KDV Tevkifatı uygulanmaz.


 


SMMM Mete YİĞİTLER


 


 

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...