Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v.b. ayni yardımlar yapmaktadır. Ayni yardımların başlıca amacı işletme çalışanlarının motivasyonlarını yükseltmektir. İşletmeler çalışanları için yapacakları ayni yardımlar için vergi mevzuatı ve sgk mevzuatı yönünden izlenilmesi gereken yöntemleri karıştırılabilmektedir. Bu yazımızda ayni yardımların cari mevzuat açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini açıklayacağız.

 
Ayni Yardımlar SGK Primine Tabi Olur Mu ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık  Sigortası Kanunu'nun 80. maddesinde "Prime Esas Kazançlar" düzenlenmiş ve ayni yardımların prime esas kazanç hesabında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.  Ayni yardımların prime tabi tutulmayacağı çok açık olmakla beraber ayni yardımlar yerine geçen her türlü nakit ödemeler prime esas kazanç hesabında dikkate alınacağı şeklinde düzenlenmiştir. Bu durumda ayni yardımların prime esas kazanç hesabında dikkate alınmaması gerekmektedir.

 
Market Hediye Çekleri SGK Primine Tabi Olur Mu ?

Hediye çeklerinin belirli bir malın-hizmetin (ayakkabı, çanta, check-up v.b.) teslimi için verilmesi durumunda ayni yardım olarak sınıflandırılabileceğini düşünmekle beraber, market hediye çeklerinin ürün tercihi sınırı olmadığından nakdi yardım olacağı ve prime esas kazanç hesaplamasında göz önünde bulundurulması gerektiğinin kanaatindeyiz.

 
Ayni Yardımlar Nasıl Muhasebeleştirilir ?

Ayni yardımların (ramazan-erzak paketi v.b.) işveren tarafından satın alınıp kendisi tarafından teslim edilmesi durumunda, işletme ayni yardımlarının stok hesabında izleyecek (157 Diğer Stoklar hesabı tercih edilebilir) ve daha sonrasın “730 Genel Üretim Giderleri” hesabından maliyetlerinde izleyecektir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus satın alınan ayni yardımların yansıtma olarak maliyetlere aktarılmasıdır. Ayrıca satın alınan ayni yardımlardan dolayı ortaya çıkan indirilebilir kdvnin personele teslim edilmesi esnasında “ilave edilecek KDV” ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayni yardımların işletme tarafından iktisap edilmeyip ilgili işletmeden personele teslim edilmesi durumunda ise ilgili işletmeye yapılan ödeme avans hesaplarında izlenecek olup, bordrolama sürecinde “730 Genel Üretim Giderleri” kdv dahil tutarlar izlenecektir. İşletme ayni yardımları iktisap etmediğinden doalyı KDV yönünden beyana tabi olmayacaktır.

 
SMMM Mete YİĞİTLER

 

 

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....

KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...

Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...

Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...

Ciro Kaybı Desteği Kapsamında mısınız?

Destekten kimler faydalanacak?-          Yiyecek ve İçecek hizmeti ...