119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı Muhasebe Kaydı

119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)

 

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı: İşletmelerin elinde bulundurduğu menkul kıymetlerin, borsa ve piyasa değerlerinden önemli ölçüde veya sürekli olarak değer azalması durumlarında menkul kıymetler için ayrılacak karşılıkların izlendiği, pasif karakterli bir hesaptır.

Mevcut menkul kıymetlerin değerinin azalmasında, ayrılması gereken karşılıklar bu hesabın alacağına, 654 Karşılık Giderleri Hesabı’nın borcuna kaydedilir. Azalan değerin, tekrar kazanılması veya menkul kıymetlerin elden çıkarılması durumlarında ise bu hesabın borcuna, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı’nın alacağına kaydedilerek izlenmektedir.

 

Örnek: X A.Ş.’nin mevcut, 120.000 TL değerinde hisse senedi bulunmaktadır. Hisse senetlerinin, borsa değerinin 107.000 TL’ye düştüğü tespit edilmiştir. Karşılık için yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

/

 

 

654 Karşılık Giderleri Hs.

13.000

 

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs.

 

13.000

 

Bir süre sonra, hisse senetlerinin borsa değerinin 130.000 TL’ye çıktığı tespit ediliyor:

 

B

A

/

 

 

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs.

13.000

 

644 Kon. Kalm. Karşılıklar Hs.

 

13.000

 

Mevcut hisse senetlerinin değeri, 130.000 TL’ye yükseldiğinden dolayı ayrılan karşılığa gerek kalmamıştır.

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...