119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı Muhasebe Kaydı

119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)

 

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı: İşletmelerin elinde bulundurduğu menkul kıymetlerin, borsa ve piyasa değerlerinden önemli ölçüde veya sürekli olarak değer azalması durumlarında menkul kıymetler için ayrılacak karşılıkların izlendiği, pasif karakterli bir hesaptır.

Mevcut menkul kıymetlerin değerinin azalmasında, ayrılması gereken karşılıklar bu hesabın alacağına, 654 Karşılık Giderleri Hesabı’nın borcuna kaydedilir. Azalan değerin, tekrar kazanılması veya menkul kıymetlerin elden çıkarılması durumlarında ise bu hesabın borcuna, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı’nın alacağına kaydedilerek izlenmektedir.

 

Örnek: X A.Ş.’nin mevcut, 120.000 TL değerinde hisse senedi bulunmaktadır. Hisse senetlerinin, borsa değerinin 107.000 TL’ye düştüğü tespit edilmiştir. Karşılık için yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

/

 

 

654 Karşılık Giderleri Hs.

13.000

 

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs.

 

13.000

 

Bir süre sonra, hisse senetlerinin borsa değerinin 130.000 TL’ye çıktığı tespit ediliyor:

 

B

A

/

 

 

119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hs.

13.000

 

644 Kon. Kalm. Karşılıklar Hs.

 

13.000

 

Mevcut hisse senetlerinin değeri, 130.000 TL’ye yükseldiğinden dolayı ayrılan karşılığa gerek kalmamıştır.

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar