131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği, aktif karakterli bir hesaptır.

Alacağın oluştuğu durumda borç, tahsil edildiğinde ise alacak kaydedilerek kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesi 05.05.2020 tarihinde, ortaklarından Ortak A’ya banka aracılığı ile 20.000 TL borç vermiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

“Sermaye şirketlerinin ortaklarına borç para kullandırması, “hizmet” niteliği taşımaktadır ve bu işlem, faiz ve KDV’ye tabiidir. Bu işlemin yapılabilmesi için ise “adatlandırma” yapılması gerekir.”

 

B

A

05.05.2020

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hs.

20.000

 

102 Bankalar Hs.

 

20.000

 

05.11.2020 tarihinde Ortak A’nın almış olduğu 20.000 TL borç, adatlandırma işleminden sonra 25.900 TL olmuştur ve bu tutarın, Ortak A tarafından işletmenin banka hesabına havale edildiği görülmüştür. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

05.11.2020

 

 

102 Bankalar Hs.

25.000

 

  131 Ortaklardan Alacaklar Hs.

 

20.000

642 Faiz Gelirleri Hs.

 

5.000

391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

900

 

Adatlandırma nedir? İlgili yazımız için tıklayınız.

Bu kategorideki diğer yazılar