131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği, aktif karakterli bir hesaptır.

Alacağın oluştuğu durumda borç, tahsil edildiğinde ise alacak kaydedilerek kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesi 05.05.2020 tarihinde, ortaklarından Ortak A’ya banka aracılığı ile 20.000 TL borç vermiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

“Sermaye şirketlerinin ortaklarına borç para kullandırması, “hizmet” niteliği taşımaktadır ve bu işlem, faiz ve KDV’ye tabiidir. Bu işlemin yapılabilmesi için ise “adatlandırma” yapılması gerekir.”

 

B

A

05.05.2020

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hs.

20.000

 

102 Bankalar Hs.

 

20.000

 

05.11.2020 tarihinde Ortak A’nın almış olduğu 20.000 TL borç, adatlandırma işleminden sonra 25.900 TL olmuştur ve bu tutarın, Ortak A tarafından işletmenin banka hesabına havale edildiği görülmüştür. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

05.11.2020

 

 

102 Bankalar Hs.

25.000

 

  131 Ortaklardan Alacaklar Hs.

 

20.000

642 Faiz Gelirleri Hs.

 

5.000

391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

900

 

Adatlandırma nedir? İlgili yazımız için tıklayınız.

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...