102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı

102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümünde bulunur. 102 Bankalar Hesabı işletmelere ait olan banka hesaplarının izlendiği hesaptır. Tek Düzen Hesap Planı vadeli ve vadesiz banka hesapları için ayrı bir hesap kullanmaz iken, alt hesap açma vasıtasıyla ile vadeli ve vadesiz banka hesapları izlenebilmektedir. 102 Bankalar Hesabı aynı zaman hazır değerler grubunda yer almaktadır.

 

102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

Örnek: İşletme personele 5000 TL olan borcunu banka yoluyla ödemiştir.

 

B

A

/

 

 

335 Personele Borçlar Hs.

5.000

 

102 Bankalar Hs.

 

5.000

 

Örnek2: İşletme 2000 TL + KDV bedelle ticari mal almıştır. Alınan malların tutarını banka yoluyla ödemiştir.

 

B

A

/

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

2.000

 

191 İndirilecek Kdv Hs.

360

 

102 Bankalar Hs.

 

2.360

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...