196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI

 

196 Personel Avansları Hesabı: İşletme personeline, işletme adına yaptırılacak hizmet ve giderleri karşılamak üzere verilen iş avansları, personel ve işçilere maaş ve ücretlere mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.

 

Ödemeler yapıldığında bu hesabın borcuna, nakden iade alındığında veya maaş ve ücretlerden mahsup edildiğinde alacağına kaydedilerek kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesi, personellerinden Fatma K’ye, aylık maaşından kesilmek üzere 750 TL avans vermiştir. Daha sonra aylık 2.500 TL maaşı, almış olduğu 750 TL avans mahsup edilerek, ödenmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

Avansın, personele verilmesi kaydı;

 

 

 

B

A

/

 

 

196 Personel Avansları Hs.

750

 

    196.01 Fatma K.  750

100 Kasa Hs.

750

 

Avansın, personelin maaşından mahsup edilerek alınması kaydı;

 

 

 

B

A

/

 

 

770 Genel Yönetim Giderleri Hs.

2.500

 

     770.09 Personel Maaşları 2.500

 

     196 Personel Avansları Hs.

 

750

196.01 Fatma K. 750

 

 

          102 Bankalar Hs.

 1.750

Bu kategorideki diğer yazılar