196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI

 

196 Personel Avansları Hesabı: İşletme personeline, işletme adına yaptırılacak hizmet ve giderleri karşılamak üzere verilen iş avansları, personel ve işçilere maaş ve ücretlere mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.

 

Ödemeler yapıldığında bu hesabın borcuna, nakden iade alındığında veya maaş ve ücretlerden mahsup edildiğinde alacağına kaydedilerek kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesi, üretimde çalışan personellerinden Fatma K’ye, aylık maaşından kesilmek üzere 750 TL avans vermiştir. Daha sonra aylık 2.500 TL maaşı, almış olduğu 750 TL avans mahsup edilerek, ödenmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

-Avansın, personele verilmesi muhasebe kaydı;

 

 

 

B

A

/

 

 

196 Personel Avansları Hs.

750

 

    196.01 Fatma K.  (750)

100 Kasa Hs.

750

 

Avansın, personelin maaşından mahsup edilerek alınması kaydı;

 

 

 

B

A

/

 

 

730 Genel Üretim Giderleri Hs.

2.500

 

  730.05 Personel Maaşları (2.500)

 

     196 Personel Avansları Hs.

 

750

196.08 Fatma K. (750)

 

 

102 Bankalar Hs.

 1.750

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...