612 Diğer İndirimler Hesabı Muhasebe Kaydı

612 DİĞER İNDİRİMLER HESABI (-)

612 Diğer İndirimler Hesabı (-): Satıcı tarafından, alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı ve noksan olması ya da taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu kalemde gösterilir.

Satılan mal ya da hizmet bedelinden yapılan indirim, hasılatla ilişkilendirilmeden “612 Diğer İndirimler Hesabı”nın borcuna ve ilgili hesapların alacağına kaydedilir.

 

Örnek: X İşletmesi 05.10.2020 tarihinde, Y İşletmesi’ne 30.000 TL + %18 KDV ticari mal satışı gerçekleştirmiştir.

Y İşletmesi 10.10.2020 tarihinde, malların kontrolü sonucu 7.080 TL tutarındaki malın hasarlı olduğunu bildirmiştir.

X İşletmesini yapması gereken satış ve indirim yevmiye kayıtlarını yapınız.

 

 

B

A

05.10.2020

 

 

120 Alıcılar Hs.

35.400

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

30.000

391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

5.400

 

 

B

A

10.10.2020

 

 

612 Diğer İndirimler Hs.

6.000

 

191 İndirilecek Kdv Hs.

1.080

 

120 Alıcılar Hs.

 

7.080

Bu kategorideki diğer yazılar