612 Diğer İndirimler Hesabı Muhasebe Kaydı

612 DİĞER İNDİRİMLER HESABI (-)

612 Diğer İndirimler Hesabı (-): Satıcı tarafından, alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı ve noksan olması ya da taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç) ve benzerleri bu kalemde gösterilir.

Satılan mal ya da hizmet bedelinden yapılan indirim, hasılatla ilişkilendirilmeden “612 Diğer İndirimler Hesabı”nın borcuna ve ilgili hesapların alacağına kaydedilir.

 

Örnek: X İşletmesi 05.10.2020 tarihinde, Y İşletmesi’ne 30.000 TL + %18 KDV ticari mal satışı gerçekleştirmiştir.

Y İşletmesi 10.10.2020 tarihinde, malların kontrolü sonucu 7.080 TL tutarındaki malın hasarlı olduğunu bildirmiştir.

X İşletmesini yapması gereken satış ve indirim yevmiye kayıtlarını yapınız.

 

 

B

A

05.10.2020

 

 

120 Alıcılar Hs.

35.400

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

30.000

391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

5.400

 

 

B

A

10.10.2020

 

 

612 Diğer İndirimler Hs.

6.000

 

191 İndirilecek Kdv Hs.

1.080

 

120 Alıcılar Hs.

 

7.080

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...