128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı: Ödeme süresi geçmiş ve bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.

Alacağın, şüpheli hale gelmesi durumunda, ilgili hesap kapatılarak, bu hesabın borcuna kaydedilir. Tahsili gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesinin kesinleşmesi sonucunda, alacağına kaydedilerek kapatılır.

 

VUK Madde 323’e göre; “Bir alacağın, “şüpheli alacak” olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekmektedir:

1- Alacağın dava ve icra safhasında olması

2- Alacağın yapılan protesto veya yazı ile birden fazla istenmesine rağmen, borçlu tarafından ödenmemiş bulunan, dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olması”

Bu uygulama, kanun kapsamında yasal bir hak olmakla beraber, şüpheli duruma düşürülmesi ve karşılık ayrılması ihtiyari bir uygulamadır, yani mükellefin isteğine bırakılmıştır.

 

 

Örnek: X A.Ş., 24.000 TL tutarında bir alacak senedini tahsil edememiş ve icra takibi başlatarak alacağı şüpheli hale getirmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

/

 

 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.

24.000

 

121 Alacak Senetleri Hs.

 

24.000

 

Daha sonra, bu şüpheli alacağın yarısı nakit olarak tahsil edilmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

12.000

 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.

 

12.000

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar