128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı: Ödeme süresi geçmiş ve bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.

Alacağın, şüpheli hale gelmesi durumunda, ilgili hesap kapatılarak, bu hesabın borcuna kaydedilir. Tahsili gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesinin kesinleşmesi sonucunda, alacağına kaydedilerek kapatılır.

 

VUK Madde 323’e göre; “Bir alacağın, “şüpheli alacak” olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi gerekmektedir:

1- Alacağın dava ve icra safhasında olması

2- Alacağın yapılan protesto veya yazı ile birden fazla istenmesine rağmen, borçlu tarafından ödenmemiş bulunan, dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük olması”

Bu uygulama, kanun kapsamında yasal bir hak olmakla beraber, şüpheli duruma düşürülmesi ve karşılık ayrılması ihtiyari bir uygulamadır, yani mükellefin isteğine bırakılmıştır.

 

 

Örnek: X A.Ş., 24.000 TL tutarında bir alacak senedini tahsil edememiş ve icra takibi başlatarak alacağı şüpheli hale getirmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

/

 

 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.

24.000

 

121 Alacak Senetleri Hs.

 

24.000

 

Daha sonra, bu şüpheli alacağın yarısı nakit olarak tahsil edilmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

12.000

 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.

 

12.000

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...