129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Muhasebe Kaydı

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı: Dönem sonunda, şüpheli hale gelmiş olan alacaklara ilişkin ayrılan karşılıkların izlendiği, pasif karakterli bir hesaptır.

Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklar bu hesabın alacağına ve 654 Karşılık Giderleri hesabının borcuna yazılır. Karşılık ayrılan alacak tahsil edildiğinde bu hesap borçlandırılarak kapatılır ve 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı veya 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabı alacaklandırılır. Şüpheli alacağın ödenemeyeceği kesinleştiği durumunda bu hesap borçlandırılarak kapatılır ve 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabına alacak olarak kaydedilir.

 

Örnek: X A.Ş., 2018 yılında 15.000 TL tutarında, şüpheli halde bulunan senetli alacağının, dönem sonunda tamamı için karşılık ayırmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

31/12/2018

 

 

654 Karşılık Giderleri Hs.

15.000

 

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs.

 

15.000

 

1.  5 Şubat 2019 tarihinde ise alacağın tahsil edilemeyeceği kesinleşmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

05/02/2019

 

 

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs.

15.000

 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.

 

15.000

 

Böylece, şüpheli alacaklar ve karşılık hesabı kapatılmış, tahsil edilemeyecek olan tutar, gider olarak gelir tablosunda yer almıştır.

 

2.  5 Şubat 2019 tarihinde, şüpheli hale gelen alacağını tahsil etmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

05/02/2019

 

 

100 Kasa Hs.

15.000

 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.

 

15.000

05/02/2019

 

 

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs.

15.000

 

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs.

 

15.000

 

Böylece, şüpheli alacaklar ve karşılık hesabı kapatılmıştır. Ayrılan karşılık için yazılan gider (654 Karşılık Giderleri Hesabı), alacağın tahsili yapıldığı için gelir (644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı), gelir tablosunda birbirini dengelemiş ve herhangi bir kar zarar söz konusu olmamıştır.

 

3.   5 Ocak 2020 tarihinde, 2019 yılında tahsil edilemeyeceği kesinleşerek kayıtlardan çıkarılan şüpheli alacağın tahsili yapılmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

05/01/2020

 

 

100 Kasa Hs.

15.000

 

671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs.

 

15.000

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...