129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Muhasebe Kaydı

129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı: Dönem sonunda, şüpheli hale gelmiş olan alacaklara ilişkin ayrılan karşılıkların izlendiği, pasif karakterli bir hesaptır.

Şüpheli alacaklar için ayrılan karşılıklar bu hesabın alacağına ve 654 Karşılık Giderleri hesabının borcuna yazılır. Karşılık ayrılan alacak tahsil edildiğinde bu hesap borçlandırılarak kapatılır ve 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı veya 671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hesabı alacaklandırılır. Şüpheli alacağın ödenemeyeceği kesinleştiği durumunda bu hesap borçlandırılarak kapatılır ve 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabına alacak olarak kaydedilir.

 

Örnek: X A.Ş., 2018 yılında 15.000 TL tutarında, şüpheli halde bulunan senetli alacağının, dönem sonunda tamamı için karşılık ayırmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

31/12/2018

 

 

654 Karşılık Giderleri Hs.

15.000

 

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs.

 

15.000

 

1.  5 Şubat 2019 tarihinde ise alacağın tahsil edilemeyeceği kesinleşmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

05/02/2019

 

 

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs.

15.000

 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.

 

15.000

 

Böylece, şüpheli alacaklar ve karşılık hesabı kapatılmış, tahsil edilemeyecek olan tutar, gider olarak gelir tablosunda yer almıştır.

 

2.  5 Şubat 2019 tarihinde, şüpheli hale gelen alacağını tahsil etmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

05/02/2019

 

 

100 Kasa Hs.

15.000

 

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hs.

 

15.000

05/02/2019

 

 

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hs.

15.000

 

644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hs.

 

15.000

 

Böylece, şüpheli alacaklar ve karşılık hesabı kapatılmıştır. Ayrılan karşılık için yazılan gider (654 Karşılık Giderleri Hesabı), alacağın tahsili yapıldığı için gelir (644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı), gelir tablosunda birbirini dengelemiş ve herhangi bir kar zarar söz konusu olmamıştır.

 

3.   5 Ocak 2020 tarihinde, 2019 yılında tahsil edilemeyeceği kesinleşerek kayıtlardan çıkarılan şüpheli alacağın tahsili yapılmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

05/01/2020

 

 

100 Kasa Hs.

15.000

 

671 Önceki Dönem Gelir ve Karlar Hs.

 

15.000

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar