118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI

 

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu hesap, menkul kıymetler grubunun (11X) ilgili hesapları dışında kalan menkul kıymetleri izlemek için kullanılan hesaptır. Özetle hisse senetleri, kamu ve özel kesim tahvil , bonoları dışında kalan menkul kıymetlerin izlenmesi için kullanılır.

 

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı İşleyişi: Menkul kıymetler alış bedeli ile kaydedilir. İktisap edilen menkul kıymetler bu hesabın borç kısmına kaydedilirken, satılan–elden çıkarılan menkul kıymetler ise alacak kısmına kaydedilir. Menkul kıymetlerin alış ve satışından elde edilen kar veya zararlar Diğer Faaliyetlerden Olağan Kar-Zarar hesapları kullanılarak Dönem Karına aktarılır. Bu hesaplar “65 Diğer Faaliyetler Olağan Gider ve Zararlar” ve “64 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar” Hesabıdır.

 

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER MUHASEBE KAYDI

 

Örnek: İşletme 05.08.2019 tarihinde 10.000 TL tutarında diğer menkul kıymet satın almıştır. 10.10.2019 tarihinde:

a) 12.000 TL’ye banka aracılığı ile satmıştır.

b)   8.000 TL’ye banka aracılığı ile satmıştır.

 

 

B

A

05.08.2019

 

 

118 Diğer Menkul Kıymetler Hs.

 10.000

 

102 Bankalar Hs.

 

10.000

 

a)

 

B

A

10.10.2019

 

 

102 Bankalar Hs.

12.000

 

118 Diğer Menkul Kıymetler Hs.

 

10.000

645 Menkul Kıymet Satış Karları Hs.

 

 2.000

 

b)

 

B

A

10.10.2019

 

 

102 Bankalar Hs.

8.000

 

655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hs.

2.000

 

118 Diğer Menkul Kıymetler Hs.

 

10.000

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28