103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Muhasebe Kaydı

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI (-)

 

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-): İşletmelerin banka hesaplarından çek veya ödeme emirleriyle yapacağı ödemelerin izlendiği hesaptır.

Verilen çekler hesabı, aktif hesaplar arasında yer almasına rağmen pasif bir hesaptır. Artışlar alacak, azalışlar borç olarak kaydedilir. Bu tür hesapların sonunda “(-)” işareti yer almaktadır.

İşletmelerin keşide etmiş oldukları çekler, bu hesapta izlenir. Çek veya ödeme emri verildiğinde hesabın alacağına, sonrasında çeklerin veya ödeme emirlerinin tahsilatı gerçekleştiğinde ise hesabın borcuna kaydedilir. Monografi örneklerinde ciro etmek ve keşide etmek ifadeleri sıkça karıştırılmaktadır.

 

Keşide etmek: Çek, bono, poliçe, senet gibi değerli kağıt hükmündeki belgeleri doldurmak, düzenlemek veya imzalamak.

Ciro etmek: Bir ticaret senedinin ya da banka çekinin tutarı olan parayı başkasına aktarmak amacıyla, senedin ya da çekin arkasına gereken yazıyı yazıp imzalayarak vermek.

 

Örnek: X İşletmesi, 02.10.2018 tarihinde 5.000 TL + KDV ticari mal satın almış, karşılığında çek keşide etmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

02.10.2018

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

5000

 

191 İndirilecek Kdv Hs.

900

 

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hs.

 

 5900

 

 -08.10.2018 tarihinde ise verilen çekin tahsil edildiği banka hesabı hareketlerinden öğrenilmiştir.

 

B

A

08.10.2018

 

 

103 Verilen Çekler ve Ödeme   Emirleri Hs.

5900 

 

102 Bankalar Hs.

 

5900

 

Çekin ciro edilmesi; işletmenin elinde bulundurduğu, aldığı çeklerin devredilmesi işlemi olup, yevmiye kaydı “101 Alınan Çekler Hesabı” ile yapılmaktadır. İlgili örneği görmek için tıklayınız.

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...