103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı Muhasebe Kaydı

103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HESABI (-)

 

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı (-): İşletmelerin banka hesaplarından çek veya ödeme emirleriyle yapacağı ödemelerin izlendiği hesaptır.

Verilen çekler hesabı, aktif hesaplar arasında yer almasına rağmen pasif bir hesaptır. Artışlar alacak, azalışlar borç olarak kaydedilir. Bu tür hesapların sonunda “(-)” işareti yer almaktadır.

İşletmelerin keşide etmiş oldukları çekler, bu hesapta izlenir. Çek veya ödeme emri verildiğinde hesabın alacağına, sonrasında çeklerin veya ödeme emirlerinin tahsilatı gerçekleştiğinde ise hesabın borcuna kaydedilir. Anlamları çok bilinmediğinden, monografi örneklerinde ciro etmek ve keşide etmek ifadeleri sıkça karıştırılmaktadır.

 

Keşide etmek: Çek, bono, poliçe, senet gibi değerli kağıt hükmündeki belgeleri doldurmak, düzenlemek veya imzalamak.

Ciro etmek: Bir ticaret senedinin ya da banka çekinin tutarı olan parayı başkasına aktarmak ereğiyle, senedin ya da çekin arkasına gereken yazıyı yazıp imzalayarak vermek.

 

Örnek: X İşletmesi, 02.10.2018 tarihinde 5.000TL+KDV ticari mal satın almış, karşılığında çek keşide etmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

-----------------02.10.2018------------------

153 Ticari Mallar Hs.       5.000

191 İndirilecek Kdv Hs.      900

      103 Ver.Çekler ve Öd.Em.Hs.(-) 5.900

----------------------/--------------------------

 -08.10.2018 tarihinde ise verilen çekin tahsil edildiği banka hesabı hareketlerinden öğrenilmiştir.

------------------08.10.2018------------------

103 Ver.Çekler ve Öd.Em.Hs.(-) 5.900

              102 Bankalar Hs.                5.900

-----------------------/--------------------------

 Çekin ciro edildiği durumlar, 101 Alınan Çekler Hesabı üzerinden işlemektedir. İlgili örneği görmek için tıklayınız.

 

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28