101 Alınan Çekler Hesabı Muhasebe Kaydı

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

 

101 Alınan Çekler Hesabı: Bu hesap, işletmenin muhattapları tarafından alınan, henüz tahsili için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş çeklerin takip edildiği hesaptır.

Alınan çekin üzerindeki tutar, bu hesaba borçlu olarak kayıt edilir, bankadan tahsil edildiğinde veya ciro edildiğinde alacak kaydedilerek kapatılır. Alınan çekler hesabı kesinlikle borç bakiyesi verir veya bakiye vermez.

 

Örnek: X İşletmesi 30.10.2018 tarihinde 3.000 TL + KDV ticari malı, çek karşılığında satmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

30.10.2018

 

 

101 Alınan Çekler Hs.

3540

 

600 Yurtiçi Sat.Hs.

 

3000

     391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

540

 

X İşletmesi, 15.12.2018 tarihinde, çeki bankadan tahsil etmiştir.

 

B

A

15.12.2018

 

 

102 Bankalar Hs.

3540

 

101 Alınan Çekler Hs.

 

3540

 

Monografilerde aldatma amaçlı, “30.10.2018 tarihli çek, 15.12.2018 tarihinde tahsil edilmek üzere bankaya gönderilmiştir.” şeklinde sorulabilir. Bu durumda yapılması gereken muhasebe kaydı şöyledir;

 

B

A

15.12.2018

 

 

101 Alınan Çekler Hs.

3540

 

 101.04 Tahsile gönderilen çekler (3540)

 

 

     101 Alınan Çekler Hs.

 

3540

          101.01 Alınan çekler (3540)

 

 

 

Ayrıca, işletmenin elinde bulunan çekler, ciro edilerek kullanılabilir. Monografilerde de sık rastlanan soru türlerindendir.

 

Örnek: X İşletmesi 24.07.2018 tarihinde, 3.000 TL+KDV ticari mal satın almıştır. Karşılığında çek ciro etmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

B

A

24.07.2018

 

 

153 Ticari Mallar Hs.

3000

 

191 İndirilecek Kdv Hs.

540

 

101 Alınan Çekler Hs.

 

3540

101.01 Alınan çekler (3540)

 

 

 

Çek ciro etmek; aldığınız çekin arkasına işletmenin kaşesini basıp, imzalayarak, bir başka şahsa devretme işlemidir.

Çek ciro işlemi iki türlü yapılabilir; çekin arkasına ciro edilen kişinin adını, soyadını yazıp imzalanırsa, çeki sadece o kişi tahsil edebilir. Ancak, arkasına sadece kaşe ve imza atılırsa, çek elinde bulunan herhangi biri tarafından tahsil edilebilir.

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...