101 Alınan Çekler Hesabı Muhasebe Kaydı

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

101 Alınan Çekler Hesabı: Bu hesap, işletmenin muhattapları tarafından alınan, henüz tahsili için bankaya verilmemiş veya ciro edilmemiş çeklerin takip edildiği hesaptır.

Alınan çekin üzerindeki tutar, bu hesaba borçlu olarak kayıt edilir, bankadan tahsil edildiğinde veya ciro edildiğinde alacak kaydedilerek kapatılır. Alınan çekler hesabı kesinlikle borç bakiyesi verir veya bakiye vermez.

 

Örnek: X İşletmesi 30.10.2018 tarihinde 3.000 TL + KDV ticari malı, çek karşılığında satmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

---------------30.10.2018----------------

101 Alınan Çekler Hs.  3.540

         600 Yurtiçi Satışlar Hs. 3.000

         391 Hesaplanan Kdv Hs.  540 

--------------------/------------------------

 

X İşletmesi, 15.12.2018 tarihinde, çeki bankadan tahsil etmiştir.

---------------15.12.2018----------------

102 Bankalar Hs.        3.540

         101 Alınan Çekler Hs. 3.540

            101.01 Alınan Çekler  3.540

---------------------/-----------------------

 

Monografilerde aldatma amaçlı, “30.10.2018 tarihli çek, 15.12.2018 tarihinde tahsil edilmek üzere bankaya gönderilmiştir.” şeklinde sorulabilir. Bu durumda yapılması gereken muhasebe kaydı şöyledir;

----------------15.12.2018---------------

101 Alınan Çekler Hs.  3.540

101.99 Tahsile Gönd. Çekler 3.540

             101 Alınan Çekler Hs. 3.540

            101.01 Alınan Çekler  3.540

---------------------/-----------------------

 

Ayrıca, işletmenin elinde bulunan çekler, ciro edilerek kullanılabilir. Monografilerde de sık rastlanan soru türlerindendir.

Örnek: X İşletmesi 24.07.2018 tarihinde, 3.000 TL+KDV ticari mal satın almıştır. Karşılığında çek ciro etmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

-----------------24.07.2018-----------------

153 Ticari Mallar Hs.    3.000

191 İndirilecek Kdv Hs.   540

       101 Alınan Çekler Hs.      3.540

          101.01 Alınan Çekler Hs. 3.540

---------------------/--------------------------

 

Çek ciro etmek, aldığınız çekin arkasına işletmenin kaşesini basıp, imzalayarak, bir başka şahsa devretme işlemidir.

Çek ciro işlemi iki türlü yapılabilir; çekin arkasına ciro edilen kişinin adını, soyadını yazıp imzalanırsa, çeki sadece o kişi tahsil edebilir. Ancak, arkasına sadece kaşe ve imza atılırsa, çek elinde bulunan herhangi biri tarafından tahsil edilebilir.

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28