611 Satış İskontoları Hesabı Muhasebe Kaydı

611 SATIŞ İSKONTOLARI HESABI (-)

611 Satış İskontoları Hesabı (-): Satışla ilgili faturanın düzenlenip, satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontoları bu hesapta izlenir.

Kasa iskontosu, kredili satışlarda alıcının mal bedelini vadesinden önce ödemesi dolayısıyla, bu peşin ödeme karşılığında alıcıya belli oranlarda indirim yapılmasıdır.

Miktar iskontosu ise alıcının belli tutarlar üzerinden alışlarda bulunarak, satıcının mal sürümüne katkıda bulunmasından dolayı kendisine belli oran ya da tutarlarda yapılan indirimlerdir.

Uygulanan iskonto, ilgili hesabın alacağına ve bu hesabın borcuna kaydedilir.

 

Kasa İskontosu Örnek: X İşletmesi, müşterisi Y İşletmesi’ne 05.10.2020 tarihinde kredili olarak 4 ay vadeli, KDV dahil 25.900 TL ticari mal satışı gerçekleştirmiştir:

 

a) Y İşletmesi ödemeyi 15.12.2020 tarihinde gerçekleştirmiş ve X İşletmesi tarafından 5.900 TL iskonto faturası düzenlenmiştir. İskonto faturasına ait yevmiye kaydını yapınız.

 

 

B

A

15.12.2020

 

 

611 Satış İskontoları Hs.

5.000

 

191 İndirilecek Kdv Hs.

900

 

120 Alıcılar Hs.

 

5.900

 

b) Y İşletmesi, ödemeyi 10.01.2021 tarihinde gerçekleştirmiş ve X İşletmesi tarafından 3.540 TL iskonto faturası düzenlenmiştir. İskonto faturasına ait yevmiye kaydını yapınız.

 

 

B

A

10.01.2021

 

 

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hs.

 3.540

 

 191 İndirilecek Kdv Hs.

540

 

120 Alıcılar Hs.

 

 3.540

 

Ödemenin farklı döneme denk gelmesi durumunda, dönemsellik ilkesi gereği brüt satışların netleştirilmesi mümkün değildir. Bundan dolayı iskonto tutarı satış gideri olarak değerlendirilerek “760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı”nda izlenecektir.

 

Miktar İskontosu (Ciro Primi) Örnek: X İşletmesi belirli bir dönem içerisinde, belirlediği satış tutarına ulaşan Y İşletmesine 11.11.2020 tarihinde, 11.800 TL miktar iskontosu (ciro primi) faturası düzenlemiştir. İskonto faturasına ait yevmiye kaydını yapınız.

 

 

B

A

11.11.2020

 

 

 611 Satış İskontoları Hs.

10.000

 

 191 İndirilecek Kdv Hs.

1.800

 

120 Alıcılar Hs.

 

11.800

Bu kategorideki diğer yazılar