120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI

120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla kadar olan, faaliyet konusunu oluşturan, mal ve hizmet satışlarından doğan senetsiz alacaklarının takip edildiği hesaptır.

Faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarının, kredili (veresiye) olarak yapılması halinde oluşan senetsiz alacaklar bu hesaba borç kaydedilir. Alacakların değersiz hale gelmesi, vazgeçilmesi veya tahsil edilmesi halinde alacaklandırılarak kapatılır.

 

120 ALICILAR HESABI MUHASEBE KAYDI

Örnek: X İşletmesi 05.05.2020 tarihinde, 5.000 TL + %18 KDV ticari malı kredili olarak satmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

05.05.2020

 

 

120 Alıcılar Hs.

 5.900

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

5.000

391 Hesaplanan Kdv.Hs.

 

 900

 

a) İşletme, 15.10.2020 tarihinde kredili alacağının yarısını senet, yarısını ise peşin olarak tahsil etmiştir.

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

2.950

 

121 Alacak Senetleri Hs.

2.950

 

120 Alıcılar Hs.

 

5.900

 

b) İşletme, 15.10.2020 tarihinde tahsil edemediği alacağı için icra takibi başlatarak, alacağı şüpheli hale getirmiştir.

 

B

A

/

 

 

128 Şüpheli Tic. Alacaklar Hs.

5.900

 

120 Alıcılar Hs.

 

5.900

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28