KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ?

 

Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin büyük bir çoğunluğu Katma Değer Vergisi mükellefidir. Mükelleflerin ay sonu işlemleri esnasında alımlara ait KDV ve Teslimlere ait KDV’lerinde mahsup işlemine tabii tutulması gerekmektedir.

 

KDV Mahsup Kaydı Örneği:  İşletmenin ay sonu ilgili hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

 

Hesaplanan KDV: 250.000

İndirilecek KDV:  200.000

Devreden KDV:      15.000

 

 

B

A

/

 

 

391 Hesaplanan Kdv. Hs.

 70.000

 

190 Devreden Kdv. Hs.

 

 15.000

191 İndirilecek Kdv. Hs.

 

 45.000

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs.

 

10.000

 

Bu örnekte işletmenin ay sonu KDV kaydı sonrası KDV ödemesi tahakkuk etmiştir.

 

Örnek2 : İşletmenin ilgili hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir.

 

Hesaplanan KDV: 20.000

İndirilecek KDV:  25.000

Devreden KDV:      7.000

 

 

B

A

/

 

 

391 Hesaplanan Kdv. Hs.

20.000

 

190 Devreden Kdv. Hs.

5.000

 

191 İndirilecek Kdv. Hs.

 

 25.000

 

Bu KDV mahsubu kaydı sonrası işletmeye KDV tahakkuk etmeyecektir. Devreden KDV bakiyesi ise 7.000 + 5.000 sonrası 12.000 TL olacaktır.

 

Bu kategorideki diğer yazılar