300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI

 

300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan, kısa vadeli veya çalışma sermayesi oluşturmak amacıyla kullanılan kredilere ilişkin tutarların izlendiği hesaptır.

 

Krediler alındığında bu hesaba alacak, ödemeler yapıldığında ise borç kaydedilerek kapatılır.

 

Örnek: X A.Ş. 01.04.2019 tarihinde, 6 ay vadeli 60.000 TL kredi çekmiştir. Kredinin aylık faizi, sabit ve 1.500 TL olduğu varsayılıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

01.04.2019

 

 

102 Bankalar Hs.

60.000

 

300 Banka Kredileri Hs.

 

60.000

 

Yapılan taksit ödemelerinin yevmiye kaydı;

 

 

 

B

A

01.05.2019

 

 

300 Banka Kredileri Hs.

10.000

 

780 Finansman Giderleri Hs.

 1.500

102 Bankalar Hs.

 

 11.500

 

Çalışma sermayesi oluşturmak amacıyla kullanılan krediler; işletmenin tahminlerine göre kısa vadede ödenmesi öngörülmekte olup, uzun vadeli de olsa bu hesapta takip edilir.

 

Örnek: X A.Ş. 01.01.2019 tarihinde, çalışma sermayesi oluşturmak amacıyla, 4 yıl vadeli 120.000 TL kredi çekmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

01.01.2019

 

 

102 Bankalar Hs.

120.000

 

300 Banka Kredileri Hs.

 

120.000

 

İşletmenin öngördüğü şekilde olmayıp, cari dönem içerisinde kredi ödenemezse, dönem sonunda yapılacak yevmiye kaydı (Cari döneme ait 30.000 TL anapara borcu ödenmiştir.);

 

 

 

B

A

31.12.2019

 

 

300 Banka Kredileri Hs.

60.000

 

400 Banka Kredileri Hs.

 

60.000

 

Bu kategorideki diğer yazılar