181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI

 

181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçinde çalışılan dönemde ortaya çıkan (tahakkuk eden), ancak üçüncü kişilerden tahsili ya da bunların adına yapılacak borç kaydı, gelecek hesap döneminde yapılacak gelirlerin izlendiği hesaptır.

 

Dönem sonunda döneme ilişkin hesaplanan tutarlar, ilgili gelir hesapları karşılığında bu hesabın borcuna kaydedilir. İzleyen dönemin başında, bu döneme ilişkin hesaplanan tutarlar, tekrar ilgili gelir hesapları karşılığında bu hesabın borcuna kaydedilir. Alacaklar gerçekleştiğinde, ilgili hesabın borcuna ve bu hesabın alacağına kaydedilerek kapatılır.

 

Örnek: X A.Ş., aktifinde kayıtlı bir depoyu, 01.06.2018 tarihinden itibaren, ücretini 1 yılın sonunda almak üzere, 1 yıllığına 120.000 TL’ye kiraya veriyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

120.000 / 12 = 10.000 TL aylık kira bedeli

10.000 x 7 (Haz.-Tem.-Ağus.-Eyl.-Ek.-Kas.-Aral.) = 70.000 TL (2018 dönemi tutarı)

 

 

 

B

A

01.06.2018

 

 

181 Gelir Tahakkukları Hs.

70.000

 

649 Diğer Olağan Gel.Kar.Hs.

 

70.000

 

01.01.2019’da, bu dönem için yapılması gereken yevmiye kaydı;

Geçici Vergi 2019 1.döneminde belirtilebilmesi için, bu geçici vergi dönemine denk gelen tutar (Ocak-Şubat-Mart; 10.000x3 = 30.000 TL), şu şekilde kaydedilebilir;

 

 

 

B

A

01.01.2019

 

 

181 Gelir Tahakkukları Hs.

30.000

 

649 Diğer Olağan Gel.Kar.Hs.

 

30.000

 

1 yılın sonunda, ücret alındıktan sonra yapılacak yevmiye kaydı ise şöyledir;

 

 

 

B

A

01.07.2019

 

 

100 Kasa Hs.

120.000

 

181 Gelir Tahakkukları Hs.

 

100.000

     649 Diğer Olağan Gel.Kar.Hs.

 

 20.000

Bu kategorideki diğer yazılar