110 Hisse Senetleri Hesabı Muhasebe Kaydı

110 HİSSE SENETLERİ HESABI

110 Hisse Senetleri Hesabı: İşletmelerin geçici olarak (spekülatif amaçla) elinde bulundurduğu hisse senetlerinin izlendiği hesaptır.

Hisse senetleri alındığında hesabın borcuna, satıldığında ise alacağına kaydedilerek kapatılır. Hisse senetleri, kar ile satıldığında oluşan fark 645 Menkul Kıymet Satış Karları hesabında, zarar ile satıldığında ise 655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabında izlenmektedir.


Örnek: X A.Ş., tanesi 40 TL’den 500 adet hisse senedini, spekülatif amaçla banka hesabından satın alıyor. Yevmiye kaydını yapınız.


Spekülatif: İleride oluşabilecek fiyat dalgalanmalarından faydalanarak gelir elde etme amacı

“Eğer menkul kıymetler, yatırım ve diğer şirketlerin yönetimine katılmak, iş ilişkileri kurmak ve devamlı gelir elde etmek için satın alınıyor ise alınan menkul kıymetler, o işletmenin sermayesindeki oranına göre şu hesaplarda izlenecektir;

 

%0 - %10 arasında ise 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı,

%10 - %50 arasında ise 242 İştirakler Hesabı,

%50’den fazla ise 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı’nın borcunda takip edilecektir.”

 

 

Hisse senedi alım kaydı:

-----------------------/------------------------

110 Hisse Senetl.Hs.  20.000

            102 Bankalar Hs.        20.000

-----------------------/------------------------

 

Hisse senedinin karlı satış kaydı:

 

-X A.Ş., bir süre sonra 40 TL’den almış olduğu 300 adet hisse senedini, tanesi 55 TL’den satıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

-----------------------/------------------------

102 Bankalar Hs.        16.500

            110 His.Sen.Hs.                   12.000

            645 Men.Kıy.Sat.Kar.   4.500

-----------------------/------------------------


Hisse senedinin zararlı satış kaydı:

 

-X A.Ş., bir süre sonra 40 TL’den almış olduğu 200 adet hisse senedini, tanesi 35 TL’den satıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

-----------------------/-----------------------

102 Bankalar Hs.        7.000

655 Men.Kıy.Sat.Zar. 1.000

            110 His.Sen.Hs.          8.000


---------------------/-----------------------

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28