110 Hisse Senetleri Hesabı Muhasebe Kaydı

110 HİSSE SENETLERİ HESABI

110 Hisse Senetleri Hesabı: İşletmelerin geçici olarak (spekülatif amaçla) elinde bulundurduğu hisse senetlerinin izlendiği hesaptır.

Hisse senetleri alındığında hesabın borcuna, satıldığında ise alacağına kaydedilerek kapatılır. Hisse senetleri, kar ile satıldığında oluşan fark 645 Menkul Kıymet Satış Karları hesabında, zarar ile satıldığında ise 655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabında izlenmektedir.

 

Örnek: X A.Ş., nominal değeri 30 TL olan hisse senedinin, tanesini 40 TL’den 500 adet, spekülatif amaçla banka hesabından satın almıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

Spekülatif: İleride oluşabilecek fiyat dalgalanmalarından faydalanarak gelir elde etme amacı

“Eğer menkul kıymetler, yatırım ve diğer şirketlerin yönetimine katılmak, iş ilişkileri kurmak ve devamlı gelir elde etmek için satın alınıyor ise alınan menkul kıymetler, o işletmenin sermayesindeki oranına göre şu hesaplarda izlenecektir;

 

%0 - %10 arasında ise 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı,

%10 - %50 arasında ise 242 İştirakler Hesabı,

%50’den fazla ise 245 Bağlı Ortaklıklar Hesabı’nın borcunda takip edilecektir.”

 

 

Hisse senedi alımı muhasebe kaydı:

“Hisse senedi alım satım yevmiye kayıtları, alış fiyatı üzerinden yapılır. Nominal değeri dikkate alınmaz.”

 

B

A

/

 

 

110 Hisse Senetleri Hs.

20.000

 

102 Bankalar Hs.

 

20.000

 

 

Hisse senedinin karlı satış kaydı:

-X A.Ş., bir süre sonra nominal değeri 30 TL olan, tanesini 40 TL’den almış olduğu 300 adet hisse senedini, tanesi 55 TL’den satıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

16.500

 

110 Hisse Senetleri Hs.

 

12.000

     645 Menk.Kıy.Satış Karları

 

 4.500

 Hisse senedinin zararlı satış kaydı:

-X A.Ş., bir süre sonra nominal değeri 30 TL olan, tanesini 40 TL’den almış olduğu 200 adet hisse senedini, tanesi 35 TL’den satıyor. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

/

 

 

102 Bankalar Hs.

7.000

 

655 Menk.Kıy.Satış Zararları

1.000

 

     110 Hisse Senetleri Hs.

 

8.000

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...