121 Alacak Senetleri Hesabı Muhasebe Kaydı

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

121 Alacak Senetleri Hesabı: İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan, vadesi 1 yılı geçmeyen senetli alacakların izlendiği hesaptır.

Alınan senet tutarları bu hesabın borcuna, tahsil edildiğinde veya elden çıkarıldığında alacağına kaydedilir.

 

Örnek 1: X A.Ş., 10.04.2018 tarihinde, %18 KDV hariç 10.000 TL tutarında ticari mal satışı yapmış ve karşılığında senet almıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

10.04.2018

 

 

 121 Alacak Senetleri Hs.

11.800

 

 600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

10.000

 391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

1.800

/

 

 

 621 Sat. Tic. Mallar Maliyeti Hs.

XXXX

 

153 Ticari Mallar Hs.

 

 XXXX

 

 

Örnek2: X A.Ş., 02.05.2018 tarihinde, %18 KDV hariç 10.000 TL tutarında ticari mal satışı yapmış ve karşılığında 5 ay vadeli (02.10.2018) çek almıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

B

A

02.05.2018

 

 

121 Alacak Senetleri Hs.

11.800

 

   121 Vadeli çekler  (11.800)

 

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

10.000

   391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

1.800

/

 

 

621 Sat. Tic. Mallar Maliyeti Hs.

XXXX

 

153 Ticari Mallar Hs.

 

XXXX

 

“Çekler görüldüğünde ödenir ve bir ödeme aracıdır. Bu sebeple çeklerde vade ve kabul yoktur. Fakat keşide ve ödeme yerleri dikkate alınarak, çekler için ibraz süreleri belirlenmiştir. Bu süreler, keşide edildiği tarihten itibaren şöyledir;

 

- Çek, keşide edildiği yerde ödenecekse (çekin üzerinde yazılı muhatap banka şubesi ile keşide yeri aynı ise) on gün,
- Keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse (çek üzerindeki muhatap banka şubesi ile keşide yeri farklı ise) bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
- Türkiye’de keşide edilen çek, başka bir yerde ve fakat aynı kıta üzerindeki bir ülkede ödenecekse bir ay, (Bir Avrupa ülkesinde çekilip de Akdeniz’de sahili bulunan bir ülkede ödenecek olan veya Akdeniz’de sahili bulunan ülkede çekilip bir Avrupa ülkesinde ödenecek çekler, aynı kıtada keşide edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış çek sayılır.)
- Bir kıtada keşide edilen çek, başka bir kıtada ödenecekse üç ay içinde ibraz edilmelidir.”

 

Ancak vadeli çekler aslında “çek” değildir. İleri bir tarihte keşide edilmiş gibi düzenlenen çekler, muhasebede “Özün Önceliği” kavramı gereği 121 Alacak Senetleri Hesabı’nın alt hesabında izlenmesi daha doğrudur. Ayrıca alacak senetlerinde izlenen çekler için reeskont ayrılması da mümkündür.

 

“Özün Önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder.

Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde, özün biçime önceliği esastır.”

 

-X A.Ş.’nin 10.04.2018 tarihinde almış olduğu 11.800 TL tutarında senet, 15.12.2018 tarihinde banka aracılığı ile tahsil edilmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

15.12.2018

 

 

 102 Bankalar Hs.

11.800

 

121 Alacak Senetleri Hs. 

 

11.800

 

-X A.Ş.’nin 02.05.2018 tarihinde almış olduğu 11.800 TL tutarında 5 ay vadeli alınan çek, 02.10.2018 tarihinde banka aracılığı ile tahsil edilmiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

B

A

02.10.2018

 

 

 101 Alınan Çekler Hs.

11.800

 

 121 Alacak Senetleri Hs.

 

11.800

    121.05 Vadeli çekler  (11.800)

 

 

/

 

 

102 Bankalar Hs. 

11.800

 

101 Alınan Çekler Hs.

 

11.800

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...