158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)

 

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı: Stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde azalış ortaya çıkması, stokların piyasa fiyatlarında azalma meydana gelmesiyle, kayıpları karşılamak amacıyla ayrılan karşılıkların izlendiği pasif karakterli bir hesaptır.

 

Stokların değerinde bir azalma tespit edildiğinde, 654 Karşılık Giderleri Hesabının borcuna ve bu hesabın alacağına kaydedilir. Karşılık ayrılan stoklar, satıldığında veya elden çıkarıldığında bu hesap, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

 

Örnek: X A.Ş. 2018 dönemi içinde elinde bulunan 50.000 TL değerinde ticari malların değerinin, çeşitli nedenlerle 35.000 TL’ye düştüğünü tespit etmiştir ve bu mallar için 15.000 TL karşılık ayırmıştır. Yevmiye kaydını yapınız. 

 

 

B

A

/

 

 

654 Karşılık Giderleri Hs.

15.000

 

158 Stok Değ.Düş.Karş.Hs.

 

15.000

 

 

Daha sonra X A.Ş., bu malları 45.000 TL + %18 KDV’ye satmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

53.100

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

45.000

   391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

  8.100

 

 

Bu mallar için ayrılan karşılık, satışı gerçekleştiği için kapatılmıştır.


 

 

 

B

A

/

 

 

158 Stok Değ.Düş.Karş.Hs.

15.000

 

644 Konusu Kalm.Karş.Hs.

 

15.000

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...