158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)

 

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı: Stokların fiziki ve ekonomik değerlerinde azalış ortaya çıkması, stokların piyasa fiyatlarında azalma meydana gelmesiyle, kayıpları karşılamak amacıyla ayrılan karşılıkların izlendiği pasif karakterli bir hesaptır.

 

Stokların değerinde bir azalma tespit edildiğinde, 654 Karşılık Giderleri Hesabının borcuna ve bu hesabın alacağına kaydedilir. Karşılık ayrılan stoklar, satıldığında veya elden çıkarıldığında bu hesap, 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

 

Örnek: X A.Ş. 2018 dönemi içinde elinde bulunan 50.000 TL değerinde ticari malların değerinin, çeşitli nedenlerle 35.000 TL’ye düştüğünü tespit etmiştir ve bu mallar için 15.000 TL karşılık ayırmıştır. Yevmiye kaydını yapınız. 

 

 

B

A

/

 

 

654 Karşılık Giderleri Hs.

15.000

 

158 Stok Değ.Düş.Karş.Hs.

 

15.000

 

 

Daha sonra X A.Ş., bu malları 45.000 TL + %18 KDV’ye satmıştır. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

B

A

/

 

 

100 Kasa Hs.

53.100

 

600 Yurtiçi Satışlar Hs.

 

45.000

   391 Hesaplanan Kdv Hs.

 

  8.100

 

 

Bu mallar için ayrılan karşılık, satışı gerçekleştiği için kapatılmıştır.


 

 

 

B

A

/

 

 

158 Stok Değ.Düş.Karş.Hs.

15.000

 

644 Konusu Kalm.Karş.Hs.

 

15.000

 

 

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28