180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı: Bu hesap, peşin ödenen ve gelecek döneme ait olduğu için, çalışılan dönemdeki hesaplara kaydedilmemesi gereken giderleri izlemek için kullanılan bir hesaptır. Muhasebenin Dönemsellik Kavramı gereği yapılan giderler, ilgili dönemine kaydedilmelidir.

 

Yapılan giderlerin, gelecek döneme ait olan tutarı kadar bu hesabın borcuna, izleyen dönemde ise bu tutar, ilgili hesabın borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilerek kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesi, Mayıs 2018 tarihinde, pazarlama faaliyetlerinde kullanılan ofisinin 1 yıllık kirası olan 6.000 TL’yi banka aracılığı ile ödemiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

 

B

A

01.05.2018

 

 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.

4.000

 

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hs.

2.000

102 Bankalar Hs.

6.000

 

Her ay sonunda yapılacak yevmiye kaydı;

 

 

 

B

A

XX/2018

 

 

760 Pazarlama, Satış ve Dağıtımı Giderleri Hs.

500

 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.

 

500

 

Dönem sonunda yapılacak virman kaydı şöyle olmalıdır;

 

 

 

B

A

31.12.2018

 

 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.

2.000

 

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hs.

 

2.000

 

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Muhasebe Kaydı

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı: İşletmeni...

122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı Muhasebe Kaydı

122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (-)122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesab...

120 Alıcılar Hesabı Muhasebe Kaydı

120 ALICILAR HESABI120 Alıcılar Hesabı: Bu hesap, işletmelerin bir yıla k...118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı Muhasebe Kaydı

118 DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı: Bu h...

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe Kaydı

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonolar Hesabı Muhasebe KaydıBu hesap özel ke...

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı

108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Muhasebe Kaydı Tek Düzen Hesap Planına ...102 Bankalar Hesabı Muhasebe Kaydı

102 Bankalar Hesabı102 Bankalar hesabı bilançonun dönen varlıklar bölümü...

100 Kasa Hesabı Muhasebe Kaydı

100 Kasa Hesabı 100 kasa hesabı bilançonun dönen varlıklar grubunda yer a...

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı ? Gerçek Usul ile vergilendirilen mükelleflerin ...300 Banka Kredileri Hesabı

300 BANKA KREDİLERİ HESABI 300 Banka Kredileri Hesabı: Banka ve diğer fina...

196 Personel Avansları Hesabı

196 PERSONEL AVANSLARI HESABI   196 Personel Avansları Hesabı: İşlet...

181 Gelir Tahakkukları Hesabı

181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI   181 Gelir Tahakkukları Hesabı: İçin...