180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

 

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı: Bu hesap, peşin ödenen ve gelecek döneme ait olduğu için, çalışılan dönemdeki hesaplara kaydedilmemesi gereken giderleri izlemek için kullanılan bir hesaptır. Muhasebenin Dönemsellik Kavramı gereği yapılan giderler, ilgili dönemine kaydedilmelidir.

 

Yapılan giderlerin, gelecek döneme ait olan tutarı kadar bu hesabın borcuna, izleyen dönemde ise bu tutar, ilgili hesabın borcuna, bu hesabın alacağına kaydedilerek kapatılır.

 

Örnek: X İşletmesi, Mayıs 2018 tarihinde, işletmesinin 1 yıllık kirası 6.000 TL’yi peşin ödemiştir. Yevmiye kaydını yapınız.

 

 

 

 

B

A

01.05.2018

 

 

180 Gelecek Aylara Ait Gid.Hs.

4.000

 

280 Gelecek Yıllara Ait Gid.Hs.

2.000

100 Kasa Hs.

6.000

 

Her dönem başında yapılacak yevmiye kaydı;

 

 

 

B

A

01.XX.2018

 

 

770 Genel Yönetim Gid.Hs.

500

 

180 Gelecek Aylara Ait Gid.Hs.

 

500

 

Dönem sonunda yapılacak virman kaydı şöyle olmalıdır;

 

 

 

B

A

31.12.2018

 

 

180 Gelecek Aylara Ait Gid.Hs.

2.000

 

   280 Gelecek Yıllara Ait Gid.Hs.

 

2.000

 

Bu kategorideki diğer yazılar

KDV Mahsubu Muhasebe Kaydı
  • 2020-06-30 16:33:32
300 Banka Kredileri Hesabı
  • 2020-01-25 17:00:28