Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Nelerdir?

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Nelerdir ?

 

Sermaye piyasası mevzuatı 37. Maddesinde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri belirlenmiştir. Bunlar başlıca şunlardır ;

 

a)      Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi

b)      Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi

c)      Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı

d)     Portföy yöneticiliği

e)      Yatırım danışmanlığı

f)       Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi

g)      Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi

h)      Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yükleminde bulunarak satışa aracılık edilmesi

i)        Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması

j)        Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

 

Sermaye Piyasası Mevzuatının 38. Maddesinde yan hizmetler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 

a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması

 b)Proje finansmanı dâhil olmak üzere Kurulca belirlenecek hizmet ve faaliyetlerde, kambiyo düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması

c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması

ç) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması

d) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

e) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

f) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

Bu kategorideki diğer yazılar

Yatırım Fonu Nedir?
  • 2020-08-06 16:12:30
Menkul Kıymetler Nelerdir?
  • 2020-05-28 16:39:27
Kayıtlı Sermaye Nedir
  • 2020-04-20 14:21:38