Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Nelerdir?

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Nelerdir ?

 

Sermaye piyasası mevzuatı 37. Maddesinde yatırım hizmetleri ve faaliyetleri belirlenmiştir. Bunlar başlıca şunlardır ;

 

a)      Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi

b)      Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi

c)      Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı

d)     Portföy yöneticiliği

e)      Yatırım danışmanlığı

f)       Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi

g)      Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış Pazar yerlerinin işletilmesi

h)      Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yükleminde bulunarak satışa aracılık edilmesi

i)        Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması

j)        Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

 

Sermaye Piyasası Mevzuatının 38. Maddesinde yan hizmetler aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 

a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması

 b)Proje finansmanı dâhil olmak üzere Kurulca belirlenecek hizmet ve faaliyetlerde, kambiyo düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması

c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması

ç) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması

d) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması

e) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması

f) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

İzahname Nedir?

İzahname Nedir? İzahname ihraççının ve varsa garantörün finansal durum...

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir ? “Yatırım fonu” birçok yerde adı geçmektedir. ...

Menkul Kıymetler Nelerdir?

Menkul Kıymetler Nelerdir?3 Kategoriden oluşur. - Pay, pay benzeri diğer kı...Kayıtlı Sermaye Nedir

Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir?-          Kayıtlı sermaye sistemi ...

Halka Açık Ortaklık Statüsü Nedir?

Halka Açık Anonim Ortak Statüsü Nedir?Payları Borsada işlem gören ortak...

Finansal Kurumlar Nelerdir?

Finansal Kurumlar Nelerdir ?Finansal kurumlar piyasaları oluşturan kurumlard...Finansal Piyasalar Nelerdir ?

Finansal Piyasa Nedir ?Finansal piyasa fon arz eden ve talep edenlerin karşıla...

Repo ve Ters Repo Nedir ?

Repo İşlemi Nedir ?Repo işlemi aslında bir nevi borçlanma işlemidir. Bu ...

Baz ve Referans Fiyat Nedir?

BAZ FİYAT NEDİR ?Borsa İstanbul (BIST) için kullanılan baz fiyatı yöntemi...