Finansal Piyasalar Nelerdir ?

Finansal Piyasa Nedir ?

Finansal piyasa fon arz eden ve talep edenlerin karşılaştığı piyasadır. Finansal piyasalar ikiye ayrılmaktadır. Bunlar ; Para Piyasaları ve Sermaye Piyasaları

Para Piyasası Nedir ?

Para piyasaları genellikle risk ve getirisi düşük likiditesi yüksek olan piyasalardır. Kısa vadeli olan para piyasası araçları ise ;

-Hazine Bonosu

-Finansman Bonosu

-Banka Bonosu

-Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

-Mevduat Sertifikaları

-Repo – Ters Repo v.d.

 

Sermaye Piyasası Nedir ?

Orta ve uzun vadeli fon arz ve talep edenlerin karşılaştığı piyasadır. Risk ve getiri yüksek iken likidite düşüktür.

 

Sermaye piyasası araçları ise ;

-Hisse senetleri

-Tahviller

-Gelir Ort. Senetleri

-Kar-zarar ortaklığı

 

 Aynı zamanda piyasalar finansal varlıkların niteliklerine göre de sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma 2 ye ayrılmaktadır.

 

Borç Piyasaları

-          Hazine Bonoları

-          Finansman Bonoları

-          Tahvil

Öz Sermaye Piyasaları

-          Hisse Senetleri

 

Genel olarak Borç ve Öz Sermaye Piyasaları araçları böyle tanımlansa bile vade açısından farklılık gösterebilir.

 

Piyasalar örgütlenme durumuna göre de sınıflandırılır. Bunlar Örgütlenmiş Piyasalar ve

 

Örgütlenmemiş Piyasalar

 

Örgütlenmiş Piyasalar : Fon arz ve taleplerinin belirli bir çerçevede ve kurumlar ile yapılması halinde örgütlenmiş piyasa oluşur. Borsalar örgütlenmiş piyasaların temel kurumudur.

 

Örgütlenmemiş Piyasalar : Fonların el değiştirmesi belirli bir mekan ve çerçevede yapılmıyor ise piyasa örgütlenmemiş piyasalar olarak tanımlanır.

 

Finansal Varlıkların İşlem durumuna göre sınıflandırması aşağıdaki gibidir.

 

Birincil Piyasalar :  Finansal varlıkların ilk defa ihraç edildiği piyasalardır.

İkincil Piyasalar : Daha önce el değiştirmiş olan fonların tekrar işlem gördüğü piyasalardır.

Üçüncül Piyasalar : Borsaya kote edilmiş menkul kıymetlerin borsa dışında alınıp satılmasıyla oluşan piyasalardır.

Dördüncül Piyasalar : Menkul Kıymetlerin aracısız alınıp satılmasıyla oluşan piyasalardır.  Sermaye Piyasasının Fonksiyonları Nelerdir ?

-          Reel piyasaya kaynak sağlamak

-          Sermaye birikimini oluşturmak

-          Piyasasının ihtiyaç duyduğu likiditeyi temin etmek

-          Riskleri Dağıtmak

-          Mülkiyeti Tabana Yaymak

Sermaye Piyasasının Unsurları Nelerdir ?

-          Fon talep edenler (ihraççılar)

-          Fon arz edenler ( Tasarruf Sahipleri)

-          Sermaye Piyasası Araçları

-          Yardımcı Kuruluşlar

-          Borsa ve Teşkilatlanmış Piyasalar

Borsanın Fonksiyonları Nelerdir ?

-          Likidite Sağlamak

-          Ekonominin göstergesi olmak

-          Piyasanın Düzenlenmesine Yardımcı Olmak

-          İtibar Sağlamak

İzahname Nedir?

İzahname Nedir? İzahname ihraççının ve varsa garantörün finansal durum...

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir ? “Yatırım fonu” birçok yerde adı geçmektedir. ...

Menkul Kıymetler Nelerdir?

Menkul Kıymetler Nelerdir?3 Kategoriden oluşur. - Pay, pay benzeri diğer kı...Kayıtlı Sermaye Nedir

Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir?-          Kayıtlı sermaye sistemi ...

Halka Açık Ortaklık Statüsü Nedir?

Halka Açık Anonim Ortak Statüsü Nedir?Payları Borsada işlem gören ortak...

Finansal Kurumlar Nelerdir?

Finansal Kurumlar Nelerdir ?Finansal kurumlar piyasaları oluşturan kurumlard...Finansal Piyasalar Nelerdir ?

Finansal Piyasa Nedir ?Finansal piyasa fon arz eden ve talep edenlerin karşıla...

Repo ve Ters Repo Nedir ?

Repo İşlemi Nedir ?Repo işlemi aslında bir nevi borçlanma işlemidir. Bu ...

Baz ve Referans Fiyat Nedir?

BAZ FİYAT NEDİR ?Borsa İstanbul (BIST) için kullanılan baz fiyatı yöntemi...