Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir ?

 

“Yatırım fonu” birçok yerde adı geçmektedir. Yatırım fonu tanımı ise şu şekildedir ; Sermaye Piyasası Kanunu doğrultusunda halktan katılım belgeleri karşılığında toplanan paraların, belge sahipleri hesabına riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esasına göre sermaye piyasası araçları, gayri menkul, altın ve diğer kıymetli madenler porföyü işletmek amacı ile kurulan kurucusunun mal varlığından ayrı mal varlığı olan ve tüzel kişiliği olmayan mal varlığıdır.

 

Günümüzde bir çok banka yatırım fonu kurmakta ve bunları işletmektedir. Bir çok yatırımcı yatırım fonlarından katılma belgesi alım mevcut yatırımlarını değerlendirmektedirler. Türkiye’de her ne kadar yatırım fonları getirisi düşük olduğu için çok fazla ilgili görmese de aslında bir çok menkul kıymete endeksli olduğu için genellikle düşük risk taşımaktadırlar.

İzahname Nedir?

İzahname Nedir? İzahname ihraççının ve varsa garantörün finansal durum...

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir ? “Yatırım fonu” birçok yerde adı geçmektedir. ...

Menkul Kıymetler Nelerdir?

Menkul Kıymetler Nelerdir?3 Kategoriden oluşur. - Pay, pay benzeri diğer kı...Kayıtlı Sermaye Nedir

Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir?-          Kayıtlı sermaye sistemi ...

Halka Açık Ortaklık Statüsü Nedir?

Halka Açık Anonim Ortak Statüsü Nedir?Payları Borsada işlem gören ortak...

Finansal Kurumlar Nelerdir?

Finansal Kurumlar Nelerdir ?Finansal kurumlar piyasaları oluşturan kurumlard...Finansal Piyasalar Nelerdir ?

Finansal Piyasa Nedir ?Finansal piyasa fon arz eden ve talep edenlerin karşıla...

Repo ve Ters Repo Nedir ?

Repo İşlemi Nedir ?Repo işlemi aslında bir nevi borçlanma işlemidir. Bu ...

Baz ve Referans Fiyat Nedir?

BAZ FİYAT NEDİR ?Borsa İstanbul (BIST) için kullanılan baz fiyatı yöntemi...