Halka Açık Ortaklık Statüsü Nedir?

Halka Açık Anonim Ortak Statüsü Nedir?

Payları Borsada işlem gören ortaklıklar ile pay sahibi sayısı 500 ve üstü olan ortaklıklar halka arz olunmuş sayılır. Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine tabi olurlar.

Payları Borsada işlem görmeyen ortaklıklar, halka açıklık statüsünü kazandıktan sonra en geç  2 yıl içerisinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmak zorundadırlar. Aksi durumda Kurul, ortaklığın paylarının işlem görmesi ile ilgili veya ortaklığın halka açık ortaklık statüsünden çıkarılması için gerekli kararları alır.

Halka Açık Anonim Ortaklıkların “ Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğü” Nedir ?

Halka açık anonim ortaklıkların pay sahibi oldukça geniş bir kitleye sahiptir. Ayrıca potansiyel yatırımcılar ve ilgili tarafların kararlarının değiştirecek nitelikteki bilgi, olayları kamuya açıklaması zorunludur.

İzahname Nedir?

İzahname Nedir? İzahname ihraççının ve varsa garantörün finansal durum...

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir ? “Yatırım fonu” birçok yerde adı geçmektedir. ...

Menkul Kıymetler Nelerdir?

Menkul Kıymetler Nelerdir?3 Kategoriden oluşur. - Pay, pay benzeri diğer kı...Kayıtlı Sermaye Nedir

Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir?-          Kayıtlı sermaye sistemi ...

Halka Açık Ortaklık Statüsü Nedir?

Halka Açık Anonim Ortak Statüsü Nedir?Payları Borsada işlem gören ortak...

Finansal Kurumlar Nelerdir?

Finansal Kurumlar Nelerdir ?Finansal kurumlar piyasaları oluşturan kurumlard...Finansal Piyasalar Nelerdir ?

Finansal Piyasa Nedir ?Finansal piyasa fon arz eden ve talep edenlerin karşıla...

Repo ve Ters Repo Nedir ?

Repo İşlemi Nedir ?Repo işlemi aslında bir nevi borçlanma işlemidir. Bu ...

Baz ve Referans Fiyat Nedir?

BAZ FİYAT NEDİR ?Borsa İstanbul (BIST) için kullanılan baz fiyatı yöntemi...