Kayıtlı Sermaye Nedir

Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir?

-          Kayıtlı sermaye sistemi Anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde ilgili hükümlerin yer alması kayı dile TTK’nin sermayenin arttırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın çıkarabilecekleri azami hisse senedi ve sermaye tutarını gösteren tescil edilmiş sermayelerdir.

-          Halka açık sistemine geçecek olan ortaklıkların başlangıç sermayeleri 100.000 TL den az olamaz.

-          Kurulca 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere kayıtlı sermaye tavana ödenmiş sermayenin veya öz sermayenin yüksek olanından 5 kat fazla olamaz.

-          Genel kurul, kayıtlı sermaye tavanının 5 yıllık dönemler itibariyle uzatma yetkisine sahiptir.

 

Çıkarılmış Sermaye Nedir ?

-          Kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Anonim ortaklıkların satışı yapılmış hisse senedi (payların) temsil eden sermaye tutarıdır.

İzahname Nedir?

İzahname Nedir? İzahname ihraççının ve varsa garantörün finansal durum...

Yatırım Fonu Nedir?

Yatırım Fonu Nedir ? “Yatırım fonu” birçok yerde adı geçmektedir. ...

Menkul Kıymetler Nelerdir?

Menkul Kıymetler Nelerdir?3 Kategoriden oluşur. - Pay, pay benzeri diğer kı...Kayıtlı Sermaye Nedir

Kayıtlı Sermaye Sistemi Nedir?-          Kayıtlı sermaye sistemi ...

Halka Açık Ortaklık Statüsü Nedir?

Halka Açık Anonim Ortak Statüsü Nedir?Payları Borsada işlem gören ortak...

Finansal Kurumlar Nelerdir?

Finansal Kurumlar Nelerdir ?Finansal kurumlar piyasaları oluşturan kurumlard...Finansal Piyasalar Nelerdir ?

Finansal Piyasa Nedir ?Finansal piyasa fon arz eden ve talep edenlerin karşıla...

Repo ve Ters Repo Nedir ?

Repo İşlemi Nedir ?Repo işlemi aslında bir nevi borçlanma işlemidir. Bu ...

Baz ve Referans Fiyat Nedir?

BAZ FİYAT NEDİR ?Borsa İstanbul (BIST) için kullanılan baz fiyatı yöntemi...