Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

 

04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı RG de yayınlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi 1 Seri Nolu Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Tebliğde “11.13. Finansman Gider Kısıtlaması” başlığı eklenmiştir. Finansman Gider Kısıtlaması başlığında 01.01.2021 tarihi itibariyle uygulanmak üzere  “yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere, yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’luk kısmı” kurum kazancı tespitinde dikkate alınmaması gerektiği düzenlenmiştir. Bu kısım ise KKEG olarak sınıflandırılacak ve finansal tablolarda yer alacaktır.

Finansman Gider Kısıtlaması uygulamasında dikkat edilmesi unsurlar ise ; 

-          VUK 262 maddesine istinaden maliyet bedeline eklenmesi zorunlu olan faiz v.b. giderler hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

-          Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı v.b. giderler bir yabancı kaynak kullanıma bağlı değil ise, finansman gider kısıtlaması uygulamasına dahil edilmeyecektir.

-          “Satıcılar” v.b. hesaplar için vade farkından dolayı finansman gideri hesaplanmadıysa finansman gider kısıtlaması hesaplamasına dahil edilmeyecektir. (18 Seri Nolu KV Genel Tebliği)

-          Erken ödeme iskontoları finansman gider kısıtlamasına dahil edilmeyecektir

Finansman Gider Kısıtlaması Hesaplama Örneği :

Öz kaynak toplamı 1.000.000 TL olan X AŞ. nin yabancı kaynak toplamı ise 1.300.000 TL dir. Döneme ait 200.000 TL finansman giderine katlanan X AŞ. finansman gider kısıtlama hesabı aşağıdaki gibi olmalıdır.

Yabancı Kaynak Toplamı – Özkaynak toplamı : 1.300.000 – 1.000.000 = 300.000 TL

Finansman Gideri x (Aşan Kısım / Toplam Yabancı Kaynak) : 200.000 x (300.000 / 1.000.000 ) = 200.000 x 0,30 = 60.000 TL

60.000 x 0,10 = 6.000 K.K.E.G

 

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Kurumlar vergisi beyannamesinde ek olarak yer alacak gelir tablosu açısından başka bir değişle mali/ticari kar farklılıklarından dolayı yapılması öngörülen muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.

---------------------/------------------

689 Diğ. Olağ. Dışı Gid. ve Zar.     6.000 (K.K.E.G)

            780 Finansman Giderleri                   6.000

---------------------/------------------

Fakat bu yaklaşım K.K.E.G. gelir tablosuna aktarımı için kullanılmaktadır. Aslında her işletmenin tek bir gelir tablosu vardır. Bundan dolayı K.K.E.G. için aşağıdaki muhasebe kaydının yapılması daha doğru olacaktır.

---------------------/------------------

900 Kanunen Kabul Edilmeyen Gid.     6.000

            901 K.K.E.G Karşılığı                       6.000

---------------------/------------------


SMMM Mete YİĞİTLER

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi

Gerçek Faydalanıcı Bildirimi Nedir ? 13 Temmuz 2021 Tarihli 31540 Sayılı ...

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı

Finansman Gider Kısıtlaması Muhasebe Kaydı 04.02.2021 tarih ve 31385 say...

Ayni Yardımların Muhasebeleştirilmesi

Bir çok işletme çalışanlarına ramazan paketleri, market hediye çekleri v....KDV Tevkifatlı Faturaların İadesi ve Muhasebe Kaydı

KDV Tevkifatlı Faturaların İptali ve İadesi Nasıl Yapılır Bilindiği ü...

Taşımacılık Hizmetlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması

Bilindiği üzere 16.02.2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ...

6661 Asgari Ücret Desteği Muhasebe Kaydı

6661 Asgari Ücret Desteği Nedir ?Asgari Ücret Desteği 10.02.2016 tarihli 201...Ev Hizmetleri Çalışanlarınızı SGK’ya Bildiriyor Musunuz?

Ev Hizmetlileri Temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık, alışveri...

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde SGK Teşvik Uygulaması

4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 06/07/2001 tarihinde yayınlanmı...

Yiyecek İçecek Sektörü Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor

Ciro Kaybı DESTEK Başvuruları Başlıyor  Kapsamdaki İşletmeler (tüm k...Yabancı Şirketler'in Türkiye’deki ŞUBE’leri

Yabancı şirketlerin Türkiye’de faaliyette bulunabilecekleri yapılardan bi...

Google Gelirlerinin Vergilendirilmesi

GOOGLE’ DAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Uğur UĞURLU*Met...

KDV Mükellefi Olmasanız Da Sorumlu Sıfatıyla KDV Ödemeniz Gerekebilir

-          Mal teslim edenler-          Hizmet ifası yapan...