Nakit Oranı Nedir?

Nakit Oranı Nedir?

 

Nakit oranı dönen varlıklar içerisinde nakitlerin oranını hesaplamak için kullanılır. Nakit oranında seviye olması beklenir. Çünkü nakit varlığı bir nevi işletmeye ani gelişebilecek olaylar için önlem niteliğindedir. Bunun için nakit varlığını ölçmek adına nakit oranı kullanılır.

 

Nakit oranı nasıl hesaplanır?

 

Nakit Oranı = [Hazır Değerler + Menkul Kıymetler] / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

 

Genellikle şeklinde hesaplanmaktadır. Fakat farklı görüşlere göre Menkul Kıymetlerin satış esnasında mukayyet değeri ile aynı olmayacağı için hesaplanmaya dahil edilmemesi gerektiğini savunmaktadır. Yine de sonuç olarak nakit oranı hesaplanabilmektedir. Nakit oranında genellikle 0,20 olması beklenmektedir.

Likidite Oranı Nedir ?

Likidite Oranı (Asit- Test Oranı) Nedir ? Likidite oranı aynı zamanda asi...

Cari Oran Nedir?

Cari Oran Nedir ? Cari oran likidite oranları arasında yer alır. Cari ora...

Stok Bağımlılık Oranı Nedir?

Stok bağımlılık oranı hazır değerler ve menkul kıymetler hariç olmak ...Finansal Tablo Analizi Nedir?

Finansal Tablolar Analizi Nedir? Muhasebe süreci sonunda oluşturulan finans...