Stok Bağımlılık Oranı Nedir?

Stok bağımlılık oranı hazır değerler ve menkul kıymetler hariç olmak üzere dönen varlıkların kısa vadeli borçların stokların kaç katı olduğunu hesaplayan bir orandır. Bu orandaki amaç işletmenin kısa vadeli yabancı kaynakları ödemesi için stoklara ne kadar bağımlı olduğunu hesaplamaktır. Böylelikle işletme stok bağımlılık oranını hesaplayarak stoklardaki yatırımını yönlendirebilir.

 

Stok Bağımlılık Oranı Nasıl Hesaplanır?

 

Stok Bağımlılık Oranı = [ Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar - ( Hazır Değerler + Menkul Kıymetler ) ] / Stoklar

 

Stok bağımlılık oranı asit-test oranının 1’den küçük olduğu durumlarda önem teşkil eder. Çünkü asit-test oranın 1 den büyük olması durumunda dönen varlıklar stoklar hariç olmak üzere kısa vadeli borçları ödeyebilme kapasitesine sahip olacaktır

Likidite Oranı Nedir ?

Likidite Oranı (Asit- Test Oranı) Nedir ? Likidite oranı aynı zamanda asi...

Cari Oran Nedir?

Cari Oran Nedir ? Cari oran likidite oranları arasında yer alır. Cari ora...

Stok Bağımlılık Oranı Nedir?

Stok bağımlılık oranı hazır değerler ve menkul kıymetler hariç olmak ...Finansal Tablo Analizi Nedir?

Finansal Tablolar Analizi Nedir? Muhasebe süreci sonunda oluşturulan finans...